Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kachtemnaars steigeren

De Weekbode

16 oktober 2009

Vorige week maandag raakte op de gemeenteraadszitting bekend dat Aspiravi twee windmolens wil bouwen in de omgeving van de Sasbrug en de Haverwijk. De vergunningsaanvraag is echter nog niet ingediend. Toch zijn de Kachtemaren al erg ongerust.

De Kachtemnaren willen absoluut geen twee extra windmolens op hun grondgebied, na de vele klachten die er waren na de plaatsing van de turbines op het industrieterrein, vlakbij de dorpskom. Geert Verbrugge uit de Kerkestukstraat is in elk geval van plan actie te voeren als de vergunning binnen zou zijn. En ook actievoerders Robert Nolf en Geert Clarysse vinden die nieuwe windmolens onverantwoord.

Het was Kurt Himpe (N-VA) die de kat de bel aanbond op de gemeenteraadszitting van vorige week maandag. Hij had vernomen dat Aspiravi uit Harelbeke van plan zou zijn twee windturbines te bouwen in de omgeving van de Sasbrug. Milieuschepen Nadia Staes (SP.A) bevestigde dat gerucht.

Nog niet ingediend

"De vergunningsaanvraag is wel nog niet ingediend", zei Nadia Staes. "Aspiravi is wel naar het stadsbestuur gekomen om ons in te lichten over hun plannen. Zij vinden Kachtem een optimale plaats om windturbines bij te bouwen. Die zouden gebouwd worden op de gronden Deforche en Vandijck. Het schepencollege heeft echter gezegd dat er al genoeg windturbines staan in Izegem. Dat ze die iets verder op het grondgebied Roeselare zetten, waar het allemaal industriegebied is. Bovendien zijn de gronden aan de Sasbrug waardevol natuurgebied. In de omliggende landen is de reglementering voor de plaatsing van windturbines veel strenger. Hier bestaan er zelfs geen normen daaromtrent binnen de Vlarem-wetgeving. We vragen de provincie alles nog eens goed te bekijken. Elke klacht die we binnenkrijgen over de turbines die er al staan, zullen we doorsturen naar Electrabel, naar de provincie en naar de milieu-inspectie en als er een aanvraag komt van Aspiravi, dan zullen we een dossier opmaken met alle mogelijke tegenargumenten", besloot de schepen.

Kachtemse actievoerders Robert Nolf en Geert Clarysse, die in hun woning veel last hebben van de windturbines op het industrieterrein, begrijpen ook niet waarom men nu weer in Kachtem windturbines wil plaatsen. "Ze weten toch dat die aan de Noordkaai heel wat hinder veroorzaken in de buurt ? En toch doen ze er maar weinig aan. De metingen die ze uitvoerden trokken op niets volgens schepen Nadia Staes. De reden ? Slechte laptop, ziekte van een ambtenaar... Blijkbaar beloofden ze nu nieuwe metingen te doen eind oktober, begin november."

De situatie is volgens het tweetal nog geen sikkepit verbeterd. "Het is gewoon chaotisch. We kunnen omwille van geluidsoverlast nooit meer slapen met het raam open, we kunnen niet meer buiten zitten. En binnen een week zitten we tot in maart van volgend jaar weer geplaagd met slagschaduw, elke middag minstens één uur. We vragen ons af wat de bewoners van de Haverwijk nog mogen verwachten als ze ook daar twee windturbines bouwen."

Wachten op actie van de provincie

Geert Verbrugge woont in de Kerkestukstraat op de Haverwijk en is vast van plan actie te voeren als de windmolens er ooit zouden komen. "Ik ben zeker geen tegenstander van windturbines, maar ze moeten die toch niet dicht bij woonwijken inplanten. Momenteel is er nog geen aanvraag en ik heb ook gehoord dat de provincie van plan is eind dit jaar plaatsen waar windmolens kunnen gebouwd worden, te groeperen. Dan zouden dergelijke inplantingen als die in Kachtem niet meer kunnen. Tot dan wachten we af. Maar nu vrijdag gaan we er in het wijkcomité toch over discussiëren."

Misschien kan de Haverwijk een beroep doen op Robert Nolf en Geert Clarysse, die nu toch al enige ervaring hebben met actie voeren tegen windturbines. "Ook wij zijn geen tegenstanders van windturbines op zich, maar dicht bij woonkernen kan dit helemaal niet. We voeren verder actie. Volgens ons moeten de windturbines in Kachtem zelfs afgebroken worden en mogen er ook geen nieuwe bijkomen. Dat is ons doel. Als de mensen van de Haverwijk onze hulp vragen, zullen we zeker meewerken. Trouwens, we worden overal in Vlaanderen uitgenodigd op hoorzittingen in gemeenten, waar men van plan is windturbines in te planten. En overal doen we het filmpje mee dat WTV bij Geert gemaakt heeft over de slagschaduw en waarin je duidelijk kan zien hoe erg dat is ", besloten Robert en Geert.

Aspiravi

Perswoordvoerder Kris Van der Beken van Aspiravi bevestigde dat men twee windturbines zou willen bouwen. "Die aanvraag is nog niet ingediend omdat het dossier nog niet rond is. Als dat gebied voldoet aan alle voorwaarden en dat er geen hinder kan zijn voor de buurt, dan zal het dossier ingediend worden. Het is nog enkele weken afwachten."

(Ivan Balliu)