Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem ontevreden over metingen windmolens

De Standaard

7 oktober 2009

De zegemse Schepen van Leefmilieu Nadia Staes is niet te spreken over de metingen door de milieu-inspectie naar de hinder die de twee windmolens in de industriezone Mandeldal veroorzaken voor de inwoners van Kachtem.

De twee grote windmolens van Electrabel, aan de Lodewijk De Raetlaan op het industrieterrein Mandeldal in Izegem, leidden nog voor de installatie in de zomer van 2008 tot heel wat commotie. Het stadsbestuur van Izegem zag de bouw ervan helemaal niet zitten, maar ving ook bij de Raad van State bot, zodat de bestendige deputatie van West-Vlaanderen toch de nodige vergunningen afleverde.

Maar de turbines draaiden nog maar net of het begon klachten te regenen. Bewoners van de verkaveling naast het industrieterrein in Kachtem bestookten het stadsbestuur met opmerkingen over de geluidsoverlast die de twee mastodonten van honderd meter hoog veroorzaakten. Er was niet alleen het aanhoudende geluid van de drie wieken. Geert Clarysse en Robert Nolf ventileerden begin dit jaar, mede in naam van hun buren in de Mandelmeersenstraat, de Kachtemsestraat, de Strijders- en de Hildersstraat, ook hun ongenoegen over de slagschaduwen. Vooral bij laagstaande zon wierpen de ronddraaiende wieken een lange schaduw op de omgeving telkens als zo'n wiek voor de zon passeert.

'Het leek wel of we in een discotheek woonden', zegt Nolf. Na bemiddeling van het schepencollege stelde Electrabel de zonnesensoren op de turbines bij, zodat die stilvallen als de zon laag zit en te hard schijnt. 'Of dat iets zal uithalen, zal de komende weken moeten blijken. We wachten bang af. Maar de lawaaihinder is intussen nog erger geworden. De windmolens op Mandeldal zijn van een verouderd type en werken op tandwielen. Ik vrees dat het van kwaad naar erger zal gaan', zegt Nolf.

De voorbije zomer trokken ook de bewoners in het centrum van Kachtem aan de alarmbel. Hubert Dewaele en Magda De Ruddere uit de Sint-Jansstraat speelden hun klachten door aan het stadsbestuur en dat stuurde in eerste instantie iemand van de milieucel van de politiezone Riho langs. Die vergeleek het lawaai van de windmolens met dat van een straaljager die door de lucht zoeft.

Uiteindelijk ontbood het schepencollege van Izegem een inspecteur van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), waarop beslist werd dat de milieu-inspectie in augustus op twee plaatsen en op verschillende tijdstippen metingen zou doen, om een objectief beeld te krijgen van de hinder.

Op de jongste gemeenteraadszitting, maandagavond, wilde raadslid Kurt Himpe(N-VA) weten wat de resultaten van die metingen zijn. Schepen van Leefmilieu Nadia Staes(SP.A) stak niet onder stoelen of banken ontgoocheld te zijn over het werk van de milieu-inspectie. 'De milieu-inspectie kon geen concrete cijfers, laat staan een conclusie voorleggen. In oktober of november zou ze nieuwe metingen uitvoeren, als er meer wind is', zegt een misnoegde Staes.

Intussen stuurde het stadsbestuur een brief naar de deputatie van West-Vlaanderen omdat Electrabel Green Project Flanders nog altijd geen geluidsstudie liet uitvoeren, hoewel dat binnen het jaar na de ingebruikname van windturbines moet gebeuren. Electrabel zou daardoor de exploitatievoorwaarden overtreden.

Sinds eind augustus is Izegem overigens nog twee nieuwe windmolens rijker. Aspiravi zette de turbines neer aan de Klare Gracht langs de E403. Datzelfde Aspiravi diende bovendien een nieuwe aanvraag in voor de bouw van twee bijkomende windmolens op privé-grond in de buurt van de Sasbrug in Kachtem, niet ver van de Gaverwijk.

(Martin Tytgat)