Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem leent (te) veel

De Weekbode

20 februari 2009

In 2007 hebben de gemeenten in Vlaanderen 609,8 miljoen euro betaald voor de aflossing van leningen. Dat komt overeen met 9,06 procent van de totale uitgaven in gewone dienst. "In de regio Roeselare-Tielt is Izegem duidelijk koploper inzake aflossing van leningen. De stad moest in 2007 in verhouding tot de totale uitgaven in de gewone dienst 14 % aflossen", stelt N-VA - fractieleider Kurt Himpe. 

Bij de vaststelling van het budget 2009 plaatste de Izegemse N-VA al vraagtekens bij de vaststelling dat de schuld van de stad Izegem in één jaar tijd stijgt van 32 miljoen naar 40 miljoen euro, een stijging van de schuldgraad met 25 %. "Ongeveer 80 % van alle investeringen in 2009 moeten betaald worden met leningen", stelde N-VA - gemeenteraadslid Filip Motte toen.