Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"In totaal (straks) méér parking"

De Weekbode

4 september 2009

De herinrichting van de Grote Markt werd vorige woensdag aan de bewoners voorgesteld, donderdag kwam de commissie samen en maandag werd uiteindelijk het definitieve fiat gegeven tijdens de gemeenteraad. Opvallend was de onthouding van burgemeester Willy Verledens. Het referendum waarmee het actiecomité schermde lijkt ook een stille dood gestorven.

36 parkeerplaatsen verdwijnen

Na de burgers op woensdagavond mochten de raadsleden van de commissie openbare werken & mobiliteit op donderdagavond hun zegje doen over de heraanleg Grote Markt. Schepen van openbare werken Dirk Van Walleghem (CD&V) - die indruk had gemaakt met zijn voorstelling - ging op zijn elan door. "Iedereen is het ermee eens dat de Grote Markt aan een opfrisbeurt toe is. Uitstel is uit den boze. De huidige situatie is uit de tijd voor een stad die de ambitie heeft om een centrumfunctie te vervullen. De Izegemse handelszaken in het centrum voelen nu al de concurrentie van andere spelers op locaties buiten het centrum (o.a. Frunpark, red). Het compromis dat voorligt houdt maximaal rekening met de wensen van alle belanghebbenden."

Stefaan Sintobin van Vlaams Belang was het daar niet mee eens. "We blijven erbij dat het inkomensverlies voor de handelaars groot zal zijn na het verdwijnen van 36 parkeerplaatsen. De klanten willen nu eenmaal dicht bij de winkel hun wagen kwijtraken. Er wordt altijd van inspraak gewag gemaakt, maar dit is het plan dat al in januari 2008 werd voorgesteld. Veel wijzigingen heeft het door die zogenoemde inspraak niet ondergaan."

Schepen Van Walleghem benadrukte dat dit eigenlijk al het tweede plan was en dat het eerste dateerde van toen het Vlaams Belang z'n zitje in de gemeenteraad onbezet liet.

Fractieleider van Open VLD Noël Vansteeland vond de verfraaiing van de markt op zich een goede zaak. "Het verlies van 36 parkeerplaatsen moet opgevangen worden door het aanbod in de buurt. Maar zal de parking aan het goederenstation daar blijven ? Die is nog eigendom van de buurtspoorwegen. Wat brengt de toekomst ?"

"De meerderheid van de gebruikers van de parking op de Grote Markt zijn geen langparkeerders. Het aanleggen van een ondergrondse parking is dan ook geen goed alternatief. Zullen de grotere terrassen niet veiligheidsminderend gaan werken. Voor de huidige wekelijkse vechtpartijen is er geen afdoende controle en preventie. Maar het grootste probleem zal de bereikbaarheid van het centrum zijn. Ook het afsluiten van de Ketelstraat is geen juiste optie. We stellen voor om het verkeer van de markt via de Hallestraat te laten rijden. Ook willen we in de Brugstraat dubbele richting laten om het centrum goed bereikbaar te houden."

De schepen antwoordde dat het parking aan het goederenstation zo goed als zeker een blijver is en dat de heraanleg ertoe zal leiden dat de mensen de randparkings meer zullen gebruiken. En op termijn komen er extra parking zodat er juist méér parkeergelegenheid zal zijn in Izegem.

Kurt Himpe (N-VA) stelde dan weer een seizoensparking voor, waarbij in de winter een deel van de terrasruimte ingenomen zou worden door parkeergelegenheid.

Burgemeester Gerda Mylle antwoordde op de vraag naar camera's op de markt om het veiligheidsgevoel te verhogen. "We zullen daar met de korpschef over spreken. Maar nu is het al zo dat er heel wat patrouilles zijn op de markt."

Reperstraat

Commissielid Kurt Himpe( N-VA) vroeg in de commissie nieuwe maatregelen om het aantal ongevallen op het kruispunt Baronstraat-Reperstraat te beperken. "Veel automobilisten denken dat ze in de Reperstraat op de hoofdweg rijden. Opeenvolgende witte strepen op het wegdek die alsmaar breder worden zou zeker het signaal geven dat men een gevaarlijk kruispunt nadert."

Commissaris Martin Courtens liet weten dat men druk bezig is met de analyse van de ongevallen. "Heel wat ongevallen hadden in de nachtelijke uren plaats. Verkeerslichten plaatsen zou een oplossing kunnen zijn, maar valt nogal duur uit. Misschien een oplichtend bord dat melding maakt van het gevaarlijk kruispunt."

Schepen Dirk Van Walleghem liet ook weten dat de parking rond De Leest binnen enkele weken klaar zal zijn. Op woensdag 23 september is er voor de inwoners van fase 2 A van de vernieuwing van de Roeselaarsestraat een infovergadering. Voor het tracé van de Heilig Hartkerk tot de Kapucijnenlaan en ook voor de mensen van de Boomforeeststraat tot de Italianenlaan.

Maandagavond werd op de gemeenteraad de herinrichting van de Grote Markt goedgekeurd. De meerderheid stemde voor, de oppositie onthield zich. Opvallend was ook dat oud-burgemeester Willy Verledens niet meestemde met zijn partij, net als voorzitter Herman Jonckheere overigens. De gewezen burgervader gaf daar zelf een woordje uitleg bij : "Ik ben destijds blijven zitten op mijn stoel omdat ik de historische put op Grote Markt in ere wilde herstellen. Dat is niet opgenomen in het huidige plan, vandaar mijn stemgedrag."

(Wouter Vander Stricht & Luc De Backere)