Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Bouw parking onder Korenmarkt"

Het Laatste Nieuws

13 augustus 2009

De Izegemse afdeling van N-VA heeft zo haar eigen visie over de herinrichting van de Grote Markt. De partij wil graag een verkeersvrije Grote Markt, met daaraan gekoppeld een ondergrondse parking onder de Korenmarkt. "Als dat niet lukt, zou een bijkomende parking of parkingtoren aan het administratief centrum heil kunnen brengen", vindt de oppositiepartij.

Rond oktober volgend jaar wil het stadsbestuur beginnen met de heraanleg van de Grote Markt. Er ligt evenwel momenteel nog geen definitief plan voor. De N-VA-afdeling heeft ondertussen een eigen idee ontwikkeld rond het hele dossier. "De heraanleg van de Grote Markt is recht-streeks gelinkt aan twee andere zware dossiers: de herinrichting van de stationsomgeving en de komst van het winkelcentrum op de Aurora-site", zegt N-VA-raadslid Kurt Himpe. "Wie dat winkelcentrum zal bezoeken, zal er pal voor de deur kunnen parkeren. Als we in het stadscentrum niets gelijkwaardig aanbieden, zullen de klanten er onherroepelijk wegtrekken."

"In de toekomst verdwijnen er sowieso een groot aantal geplande of bestaande parkeerplaatsen in het centrum", pikt Bert Maertens in.

Pendelaars

"De NMBS heeft de plannen voor een parkeertoren aan de brug geschrapt. Bij de herinrichting van de stationsomgeving zal een aantal parkeerplaatsen naast het goederenstation exclusief gereserveerd worden voor pendelaars. Door de aanleg van de tunnel naast de brandweerkazerne is ook de toekomst van de parking achter de kazerne onzeker."

"Sorteercentrum weg"

"Dat grote verlies aan parkings moet dus gecompenseerd worden", stelt Bernhard De Muynck dan weer. "En de bouw van een parking onder de Korenmarkt lijkt ons daarvoor de beste oplossing. We vragen dat het stadsbestuur hierover minimaal een studie laat opmaken. Als dat niet lukt, kan er eventueel een extra parking of parkeertoren komen aan het administratief centrum. Daar zal plaats vrijkomen, omdat De Post zijn sorteercentrum wil wegtrekken uit Izegem. Als een van deze twee opties realiteit kan worden, zouden we graag zien dat de Grote Markt volledig verkeersvrij en een gezellige ontmoetingsplaats zou zijn. Als dit alles evenwel niét zou lukken, stellen we voor om te werken met een seizoensparking: grote terrassen in de zomer, kleinere terrassen in de winter."

Brug

Schepen van Mobiliteit Dirk Van Walleghem (CD&V) is bereid de Korenmarkt-studie te bestellen, maar benadrukt dat dit allemaal nog toekomstmuziek is. "Het is om te beginnen nog niet zeker of het deel van de brug dat eindigt op de Korenmarkt effectief afgebroken zal worden. Pas in oktober hebben we hierover zekerheid. Over het wegtrekken van het sorteercentrum van De Post weet ik niets. En het plan van de seizoensterrassen lijkt me onwerkbaar, omdat we in de toekomst met een vaste en overdekbare terrassen willen werken."

De voorstellen van N-VA zullen bediscussieerd worden tijdens de eerstkomende gemeenteraadszitting.

(Piet Van Coillie)