Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Alsof er constant vliegtuigen opstijgen"

Het Nieuwsblad

1 juli 2009

Op vraag van het stadsbestuur van Izegem stapte de milieu-inspectie gisterochtend af op de windmolens op het industrieterrein Mandeldal. Na eerdere klachten over storende slagschaduwen, klagen de buurtbewoners nu vooral over lawaaihinder door de twee mastodonten.

De twee gigantische windmolens die Electrabel vorige zomer neerpootte aan de Lodewijk De Raetlaan, op het industrieterrein Mandeldal, blijven voor commotie zorgen. Tegen de zin van het stadsbestuur in zette de provincie West-Vlaanderen het licht op groen voor de bouw ervan. Maar de klachten blijven komen. Dat bleek nog maar eens tijdens de gemeenteraad maandagavond, toen Kurt Himpe (N-VA) schepen van Milieu Nadia Staes (SP.A) interpelleerde.

Vorige winter al trok een aantal bewoners van de Kachtemsestraat, Strijdersstraat, Hilders- en de Mandelmeersenstraat in deelgemeente Kachtem aan de alarmbel. Zij klaagden niet alleen over de visuele hinder die de waarde van hun woningen vermindert en over het lawaai van de windturbines, maar vooral over de slagschaduwen. Bij laagstaande zon werpen de ronddraaiende schroeven immers een lange schaduw op de omgeving telkens een wiek voor de zon passeert. Sommige buurtbewoners leken wel in een discotheek te wonen.

Na de winter namen die klachten sterk af. 'Electrabel beloofde toen aan het stadsbestuur om sensoren op de windmolens te installeren, zodat die automatisch stilvallen bij een bepaalde hoeveelheid zonlicht. Maar pas in november zullen wij het effect daarvan kunnen evalueren', zegt Robert Nolf, die zich opwierp als spreekbuis van de misnoegde Kachtemnaren.

Maar intussen ging het de voorbije weken opnieuw klachten regenen. Dit keer vooral over lawaaihinder. 'Al wonen wij in de Sint-Jansstraat op zo'n 700 meter van de molens, genieten van het prachtige weer zit er niet in', beweren Hubert Dewaele (64) en Magda De Ruddere (63).

'Ik ben honderd procent voor groene energie en installeerde zelf zonnepanelen op mijn dak. Maar die windmolens zijn een miskleun. Ze zijn gewoon verkeerd ingeplant, zo dicht bij een woonkern. Het is alsof er constant vliegtuigen opstijgen of alsof de dampkap permanent aanstaat. In de tuin zitten, mogen we vergeten, en met open ramen slapen al evenzeer. Heel irritant, zeker als de wind in de verkeerde richting zit.'

Dewaele speelde zijn klachten door aan het stadsbestuur, en dat stuurde in eerste instantie iemand van de milieucel van de politiezone Roeselare-Izegem-Hooglede (Riho) langs. Die vergeleek het lawaai van de windmolens met dat van een straaljager die door de lucht klieft, waarop het stadsbestuur een inspecteur van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie ontbood.

Die inspecteur kwam gisteren langs, en na een onderhoud met stedelijk milieuambtenaar Jan Feys en een plaatsbezoek werd beslist om volgende maand metingen uit te voeren. 'Om een correct beeld van de eventuele geluidshinder te bekomen, zullen de metingen op twee punten en op verschillende tijdstippen gebeuren. Wellicht in de Hildersstraat en de Kachtemsestraat, gedurende twee weken. We kiezen voor eind juli of begin augustus omdat het dan vakantie is in Izegem en er minder nevengeluiden zijn van het verkeer en de bedrijven in de buurt', aldus Feys.

Met die resultaten wil het stadsbestuur dan met Electrabel rond tafel zitten om eventueel bijkomende maatregelen te bespreken. Maar in afwachting zullen de buurtbewoners met het lawaai moeten leren leven.

(Martin Tytgat)