Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Als een dief in de nacht

De Weekbode

20 november 2009

Dinsdag nam Herman Jonckheere (63) ontslag als gemeenteraadslid en derhalve ook als voorzitter van de gemeenteraad. Hij neemt eveneens ontslag als voorzitter van IVIO. Hij is met zijn vrouw Rita Vandemoortele sinds woensdag inwoner van Oedelem (Beernem).

Herman Jonckheere is advocaat. Hij was gemeenteraadslid voor de CD&V van 2 januari 1995 en schepen van 2 januari 1995 tot 1 januari 2007. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd hij voorzitter van de gemeenteraad. De CD&V was het na korte tijd niet meer eens met de manier waarop de ex-schepen het voorzitterschap aanpakte. Er kwam een breuk tussen hem en de CD&V. Maar Herman bleef de gemeenteraad leiden op zijn manier en er waren vrijwel geen discussies meer na de breuk.

Praktische redenen

Vorig jaar in oktober verklaarde Herman Jonckheere aan ons weekblad dat hij in 2009 zou verhuizen naar Oedelem. "Om praktische redenen", zei hij toen. "Het huis in de Prinsessestraat is veel te groot geworden voor mijn vrouw Rita en ik. In Oedelem kunnen we een mooie en overzichtelijke woning betrekken, dicht bij Brugge de cultuurstad. En ik heb me mijn hele leven al aan kunst, cultuur en muziek geďnteresseerd. Ik ben ook aan de leeftijd gekomen om het wat kalmer aan te doen. Dat zijn de voornaamste redenen waarom ik verhuis."

Herman zei na de problemen met zijn vroegere partijgenoten dat hij niet ontgoocheld was in de politiek, wel in bepaalde mensen. "En dat wordt nog versterkt door de manier waarop sommigen mij behandelen. De reden waarom men mij het voorzitterschap van de commissies ontnam, heb ik nooit begrepen. De reden die men daarvoor aanhaalde, heeft me pijn gedaan. Precies of ik roep de commissies bijeen uit winstbejag. Onzin natuurlijk. Ik wilde vooral de voorzitter van alle gemeenteraadsleden zijn, maar dat mag blijkbaar niet."

Herman Jonckheere deelde maandagavond zijn ontslag mee via e-mail aan de stadssecretaris en vertrok op die manier een beetje als een "dief in de nacht". Herman Jonckheere wilde zelf geen commentaar meer op zijn ontslag geven. Daarmee is voor hem het hoofdstuk Izegem afgesloten.

Peter Defreyne werd door de CD&V - fractie naar voor geschoven als kandidaat-voorzitter voor de gemeenteraad. Daarover wordt in de volgende gemeenteraadszitting gestemd. Rita Vermeersch zou dan voor CD&V in de gemeenteraad komen.

Reactie oppositie

De N-VA dankt Herman Jonckheere voor zijn inzet als voorzitter van de gemeenteraad. "Herman Jonckheere heeft op een correcte manier het voorzitterschap van de gemeenteraad uitgevoerd", zegt fractieleider Kurt Himpe. "Vooral omdat hij eiste dat alle gemeenteraadsleden op dezelfde manier zouden behandeld worden op het vlak van informatiedoorstroming. Dat was dan ook de reden waarom de huidige meerderheid het moeilijk had met de houding van de voorzitter. Onze fractie hoopt dat de nieuwe voorzitter ook iemand van buiten het college van burgemeester en schepenen zal zijn en dat de nieuwe voorzitter hetzelfde respect voor de oppositie zal hebben als Herman Jonckheere."

Ook het Vlaams Belang dankt Herman Jonckheere voor zijn correcte houding ten opzichte van de oppositie, ondanks de scepsis die de partij tegen hem had bij het begin van de legislatuur. "Onze fractie betreurt dat hij geboycot werd door de meerderheid en voor schut werd gezet door zijn eigen partij", zegt fractieleider Stefaan Sintobin. "Hij verdiende een mooier afscheid." Volgens de partij moet de nieuwe voorzitter uit de oppositie komen. "Nu Geert Bourgeois minister is en in de onmogelijkheid verkeert om die functie waar te nemen, zal het Vlaams Belang een andere kandidaat van de N-VA steunen. We denken hierbij in de eerste plaats aan Kurt Himpe, maar ook Piet Seynaeve, die in 2006 kandidaat-burgemeester was, kan op onze steun rekenen."

(Ivan Balliu)