Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Wat meer respect...

De Weekbode

11 april 2008

De raadsleden waren al samengekomen om een deontologische code op te stellen. Wat meer respect voor elkaar was het doel, maar dat lijkt o.i. nog veraf.

Aanleiding voor het opstellen van een deontologische code was de rechtzaak waarin voormalig burgemeester Willy Verledens en schepen Thierry De Guffroy genoemd werden en waaruit zou blijken dat ze mensen aan een bouwvergunning hielpen door de tekenaar van de stad hun plannen te laten opstellen. Ondertussen werden Verledens en De Guffroy vrijgepleit in deze zaak, maar op de vorige gemeenteraad kwam het tot harde beschuldigingen en eiste men zelfs het aftreden van de twee raadsleden. Daarop riep met een deontologische commissie samen. Die moest een code opstellen en gelastte ook verder onderzoek naar andere mandatarissen die zich aan deze praktijken zouden bezondigd hebben.

Maar ook daarover raakte men het eerst weer niet eens. Myriam Vanlerberghe (SP.A) vond dat er in de commissie unanimiteit was over de voorgelegde tekst, Filip Buyse (Vlaams Belang) sprak dat mordicus tegen. Uiteindelijk keurde men het punt toch goed, behalve Bert Maertens (N-VA) die zich onthield. Thierry De Guffroy nam ook nog het woord en viel zwaar uit tegen Kurt Himpe (N-VA) en vond dat Himpe is de vorige zitting een laag-bij-de-grondse uitval deed.

(Wouter Vander Stricht)