Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vraagtekens bij werking commissie voor Sociale Zaken en OCMW

De Weekbode

1 februari 2008

Na de vorige gemeenteraad stuurde Herman Jonckheere ook een bericht naar het bureau van de gemeenteraad waarbij hij zelf vraagtekens plaatste bij de werking van de commissie voor Sociale Zaken en OCMW. Ook N-VA'er Kurt Himpe stelt zich vragen.

"Terwijl de werking van de raadscommissies voor Openbare Werken en Mobiliteit en voor Financiën op volle toeren draait, loopt in de commissie voor Sociale Zaken en OCMW het een na het ander verkeerd."

"Het lijkt de omgekeerde wereld: dossiers die al goedgekeurd zijn in de OCMW-raad staan op de agenda van de commissie voor Sociale Zaken en OCMW. De gemeenteraadsvoorzitter, die ook voorzitter is van de raadscommissies stelt terecht de samenwerking met de OCMW-voorzitter en met de schepen voor Sociale Zaken in vraag", stelt N-VA – fractieleider Kurt Himpe.

Zo worden dossiers die in de commissie behandeld worden, niet toegelicht door de politieke verantwoordelijken, maar wel door ambtenaren. "Geen probleem dat de ambtenaren bijkomende informatie bezorgen aan de commissieleden, maar de dossiers zelf zijn beleidsdocumenten en die moeten toegelicht worden door de OCMW-voorzitter of door de schepen voor Sociale Zaken", stellen de N-VA - commissieleden.

Eerder stelde de N-VA al dat het ongehoord was dat de bevoegde schepen en de OCMW-voorzitter hun kat stuurden naar de commissievergaderingen. Bij gebrek aan agendapunten meenden de commissieleden van SP.a, CD&V en Groen! dan dat het aantal commissievergaderingen beter afgebouwd kon worden. "Niet akkoord", liet de N-VA toen horen. "In een stad als Izegem, met meer dan 26000 inwoners, zijn er toch voldoende dossiers die moeten voorbereid en opgevolgd worden", besluit Kurt Himpe. "Denken we maar aan de kansarmoede, de vergrijzing van de bevolking en integratie."

De werking van de commissie voor Sociale Zaken en OCMW zal in het Bureau van de gemeenteraad door alle fractieleiders besproken worden. De N-VA vraagt dat het Bureau zo snel als mogelijk samengeroepen wordt.

(Wouter Vander Stricht)