Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vernieuwd huishoudelijk reglement nu toch vernietigd

Het Laatste Nieuws

16 juli 2008

Op 7 april keurde de gemeenteraad een wijziging van het huishoudelijk reglement goed. Vooral de N-VA protesteerde daar fel tegen, omdat de partij vond dat het reglement de oppositie monddicht maakte. De N-VA diende dan ook klacht in bij de gouverneur, maar deze verwierp de klacht. Ondertussen klopte de partij echter ook aan bij Vlaams minister Marino Keulen en daar kon men wel op bijval rekenen. Minister Keulen vernietigde de gemeenteraadsbeslissing van 7 april op basis van het feit dat het nieuwe reglement niet in presentiegeld voorziet als er onvoldoende leden aanwezig zijn op commissievergadeingen of gemeenteraadszittingen. Door deze beslissing van de minister wordt het oude huishoudelijk reglement weer van kracht.

(Piet Van Coillie)