Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Toestand van bushaltes laat te wensen over"

Het Nieuwsblad / Het Volk

6 februari 2008

De N-VA - gemeenteraadsleden Kurt Himpe en Trui Tytgat onderzochten de toestand van de bushaltes in Izegem. Hun conclusie: de accommodatie laat op een aantal plaatsen te wensen over.

De ideale bushalte beschikt over een schuilhuisje dat aan een aantal criteria voldoet, zoals toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, een duidelijke vermelding van de halteplaats, een zitbank voor minstens twee volwassenen, verlichting, een vuilnisbak en een fietsenrek in de directe omgeving. Aan de hand van die criteria onderzochten Kurt Himpe en Trui Tytgat (N-VA) de vijftien bushaltes in Izegem die vorig jaar de meeste op- en afstappende reizigers telden en geen enkele voldoet aan alle richtlijnen die door De Lijn zijn opgesteld. 

Het meest schrijnend noemen de twee de toestand van de bushaltes aan het revalidatiecentrum Ten Bos en het rust- en verzorgingstehuis De Plataan in de Meensesteenweg. 

"Hier bevinden zich op amper honderd meter van mekaar twee haltes. De halte Maria Rustoord, waar vorig jaar een 300-tal reizigers van gebruik maakten, heeft een schuilhuisje, maar de halte Ten Bos met meer dan 1.400 op- en afstappenden helemaal niet. Vandaar ons voorstel om de twee haltes samen te voegen tot een nieuwe halte met een schuilhuisje net voor Ten Bos op grond die toch al eigendom van de stad is."

 Ook de halte aan De Drie Gezellen in de Mentenhoekstraat, waar de reizigersinformatie niet meer te raadplegen is, kan op korte termijn worden verbeterd, net als de halte Sint-Jozefscollege in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan waar dringend een fietsenrek zou moeten komen. Voor de halte De Jager in de Ardooisestraat (2.500 gebruikers) vragen Himpe en Tytgat om van de heraanleg van de straat gebruik te maken om het schuilhuisje in de grond in te werken zodat de drempel verdwijnt. 

Op lange termijn pleiten zij voor een aanpassing van de halte Kokelarestraat in de Leenstraat waar de reizigers nu in de grasberm moeten wachten en voor de geleidelijke aanpassing van alle haltes aan voornoemde criteria. 

In een reactie bevestigt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Dirk Van Walleghem (CD&V) dat de bushaltes inderdaad onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur vallen. "De stad kan subsidies krijgen voor de aankoop van schuilhuisjes, maar door het smalle straten- en voetpadenpatroon in Izegem is het echter niet mogelijk om die overal te plaatsen. Zo wordt er aan een nieuw, smaller type gedacht, wat ik ten volle steun. Voor het onderhoud van de haltes doen wij een beroep op een sociale werkplaats. We moeten geval per geval bekijken hoe wij de toestand kunnen verbeteren."

(Martin Tytgat)