Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad maakt voorbehoud bij nieuwe verkaveling

Het Nieuwsblad / Het Volk

11 januari 2008

De plannen van de nv Matexi voor een nieuwe verkaveling aan de Nachtegaal- en Ghistelstraat in Emelgem (Izegem) vallen niet in goede aarde bij de bewoners van de Tuinwijk. Zij vrezen vooral voor wateroverlast.

Walter Van Coillie en Judith Vanthuyne uit de Koningin Elisabethlaan in de Tuinwijk in Emelgem zijn ongerust over de plannen van de nv Matexi om in hun achtertuin de akkers en de weide tussen de Nachtegaal- en de Ghistelstraat langs de Ghistelbeek te verkavelen en dienden de voorbije maanden, in naam van heel wat buren, al twee keer een bezwaarschrift bij het stadsbestuur van Izegem in.

"We wonen hier al sinds 1976. Aanvankelijk stroomde de Ghistelbeek pal achter onze achterdeur. Omdat dat heel wat geurhinder en ongedierte met zich bracht, werd de beek in de jaren tachtig ingekokerd. Nu dreigt er weer onheil. Als Matexi zijn zin krijgt, wordt ook de weide achter de Tuinwijk, die nu als een natuurlijke waterbuffer bij overvloedige neerslag fungeert, verkaveld. Wij vrezen overstromingen", zuchten Walter en Judith.

Ter illustratie toont Judith ons foto's van juli 2005 toen de weide en een deel van de achtertuintjes van de bewoners in de Koningin Elisabethlaan compleet onder water stonden. "Alleen het deksel van ons compostvat stak nog boven het water uit", wijst Judith aan.

Omdat er in de verkavelingsplannen ook sprake is van een wandelpad achter hun woningen vrezen de bewoners van de Koningin Elisabethlaan, Koning Leopold-III-laan en de Ghistelstraat bijkomend voor hun privacy, geluidshinder, verkeersoverlast en het verdwijnen van heel wat groen. "Bovendien zou men de Ghistelbeek opnieuw openleggen, wat opnieuw voor ongedierte kan zorgen."

Nadat gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) eerder al de bijkomende verkavelingen in Emelgem aankaartte op de gemeenteraad, organiseerde het stadsbestuur woensdagavond een informatievergadering voor de bewoners.

Schepenen Dirk Van Walleghem (CD&V) en Joris Claeys (CD&V) van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening lichtten er het standpunt van de meerderheid toe. "Na onze opmerkingen op zijn eerste plan diende Matexi op 24 november een nieuwe verkavelingsaanvraag in met twee belangrijke aanpassingen. Vooreerst wordt het aantal geplande kavels van 43 op 39 teruggebracht, waardoor er slechts zeven in plaats van elf woningen in de bewuste weide komen."

"Daarnaast voorziet Matexi in twee bijkomende buffers én een ontdubbeling van de Ghistelbeek waardoor er voldoende buffercapaciteit zou moeten zijn. De provinciale diensten en het studiebureau dat wij aanstelden gaven al gunstig advies. Toch zullen wij wellicht voorbehoud maken bij de verkaveling en maar een gefaseerde realisatie toestaan. Voor de zeven kavels in de weide willen wij pas een bouwvergunning afleveren als na enkele zware neerslagperiodes zou blijken dat er zich geen problemen met wateroverlast voordoen", aldus schepen Van Walleghem.

(Martin Tytgat)