Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Politiek klimaat in Izegem is verziekt

De Standaard

6 maart 2008

OCMW-schepen Thierry Du Guffroy (CD&V) dient een klacht in tegen onbekenden wegens laster en eerroof. Maandag stond hij samen met oud-burgemeester Willy Verledens (SP.A) in het oog van de storm toen Kurt Himpe als fractieleider van N-VA de bijeenroeping van de bijzondere deontologische commissie vroeg om eventueel sancties tegen de twee te nemen. 

Volgens Himpe kan het niet dat de twee tijdens de vorige bestuursperiode een stadsambtenaar de opdracht gaven om tijdens de diensturen bouwplannen te tekenen voor burgers, zoals aan het licht kwam tijdens een rechtzaak rond mogelijke bouwfraude. Geflankeerd door burgemeester Gerda Mylle (CD&V) en schepen Frank Duhamel (SP.A) sloegen de twee geviseerde politici gisteren zwaar terug. 

Zowel Verledens als De Guffroy benadrukten dat ze dergelijke plannen alleen lieten opmaken "als een service voor de bevolking" in bouwdossiers waarin geen architect nodig was. "De hele zaak, waarbij de ambtenaar en ik als voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening beschuldigd werden van corruptie, ging aan het rollen na een anonieme brief aan de rechtbank", zegt Du Guffroy. "Het parket heeft geen enkel bewijs gevonden. Toch laat ik het hier niet bij: ik heb een klacht ingediend tegen onbekenden wegens laster en eerroof." 

"N-VA en Vlaams Belang lijken aan opbod te doen om Izegem onderuit te halen", zegt burgemeester Mylle. "Nu eens vergelijken ze onze stad met Charleroi, dan weer met Chicago, zodat de burger haast de indruk moet krijgen dat de criminaliteit en de corruptie hier hoogtij vieren."

(Martin Tytgat)