Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oppositie schaart zich achter voorzitter

Het Nieuwsblad / Het Volk

9 april 2008

Na een woelig debat in de Izegemse gemeenteraad besliste de meerderheid maandagavond dat gemeenteraadsvoorzitter Herman Jonckheere niet langer de stedelijke adviescommissies mag samenroepen en leiden. De oppositie spreekt van een persoonlijke afrekening.

Er vielen harde woorden op de oppositiebanken, nadat burgemeester Gerda Mylle (CD&V) een aantal wijzigingen voorstelde aan het huishoudelijk reglement van de Izegemse gemeenteraad. "Ruim een jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraad zijn moeilijkheden aan het licht gekomen. De voorbije maanden werden we geconfronteerd met een vloedgolf aan schriftelijke vragen, vandaar dat wij de procedures beter willen stroomlijnen", stelde de burgemeester. 

Maar het waren vooral de voorstellen van de meerderheid om het bureau van de gemeenteraad af te schaffen en de stedelijke adviescommissies voor Financiën, Openbare Werken en Sociale Zaken voortaan door een stemgerechtigd lid van de meerderheid én niet langer door gemeenteraadsvoorzitter Herman Jonckheere te laten leiden, die de oppositiefracties in haar harnas joegen. "De communicatie tussen het schepencollege en Herman Jonckheere, die onlangs meedeelde niet langer deel te willen uitmaken van de CD&V-fractie, loopt bijzonder stroef en er dreigt een wildgroei aan commissiebijeenkomsten", motiveerde Mylle het voorstel. 

"Een machtsgreep. Niet alleen wordt de functie van de gemeenteraadsvoorzitter uitgehold, ook de rechten van de gemeenteraadsleden worden ingeperkt. En dat is in strijd met het gemeentedecreet", haalde Kurt Himpe (N-VA) uit. Vlaams Belang en Open VLD meenden dat het voorstel van de meerderheid maar één bedoeling had: de gemeenteraadsvoorzitter een hak zetten omdat hij zich neutraal opstelt. "Dit is een louter persoonlijke afrekening tussen de burgemeester en de gemeenteraadsvoorzitter", aldus Filip Buyse van Vlaams Belang en Noël Vansteeland van Open VLD die het over "de Izegemse Nacht van de Lange Messen" had. 

CD&V-fractieleider Peter Defreyne benadrukte dat de wijzigingen aan het reglement geen afbreuk doen aan de rechten van de gemeenteraadsleden. "Trouwens, die liggen wettelijk vast en een huishoudelijk reglement kan daaraan niets veranderen. Bovendien is bewezen dat het vroegere systeem, waarbij de commissies werden voorgezeten door een verkozen lid van de meerderheid, beter werkte." Hij verdedigde ook de afschaffing van het bureau van de gemeenteraad omdat dit het enige orgaan is dat niet representatief is samengesteld. SP.A-fractieleider Myriam Vanlerberghe voegde er nog aan toe dat Jonckheere eigenlijk zichzelf buiten spel zette door eigengereid optreden. Uiteindelijk werden de wijzigingen meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. 

Vlaams Belang en N-VA kondigden aan klacht te zullen indienen bij de gouverneur van West-Vlaanderen.

(Martin Tytgat)