Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oppositie: "Dit beknot onze rechten"

De Weekbode

4 april 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van komende maandag 7 april vraagt het Izegemse stadsbestuur de goedkeuring voor een aantal wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Volgens N-VA - fractieleider Kurt Himpe zijn de wijzigingen een regelrechte machtsgreep.

Dat de verhoudingen tussen de meerderheidspartijen en de gemeenteraadsvoorzitter - tot voor kort lid van de CD&V-fractie - niet meer optimaal zijn, is een publiek geheim. Kurt Himpe : "Tijdens de voorbije zittingen werd duidelijk dat de voorzitter zich tijdens de gemeenteraadszittingen neutraal opstelt en dat is tegen de zin van de meerderheid. De voorzitter van de gemeenteraad was ook voorzitter van de adviescommissies. Door de wijziging zullen de commissies zelf een voorzitter aanstellen en aangezien de gemeenteraadsvoorzitter geen lid is van de commissies, is zijn rol daar uitgespeeld."

"Maar de machtsgreep gaat verder. Ook het Bureau van de Gemeenteraad wordt afgeschaft. Daarin zetelden de fractieleiders, de gemeenteraadsvoorzitter en de burgemeester. Doordat de gemeenteraadsvoorzitter zich neutraal opstelt, zijn de meerderheidspartijen daar niet meer zeker van een meerderheid en dat is de enige reden waarom het Bureau wordt afgeschaft", stelt Kurt Himpe.

Gemeenteraadsleden hebben ook rechten

Dat de meerderheidspartijen CD&V, SP.a en Groen! de gemeenteraadsvoorzitter een hak willen zetten is één zaak, de rechten van de gemeenteraadsleden beperken is een andere. Het nieuwe huishoudelijk reglement bepaalt dat de raadsleden geen schriftelijke vragen meer mogen stellen over onder andere statistische gegevens en over kwesties die in de gemeenteraad werden besproken.

"Dit is een regelrechte aanfluiting van de fundamentele rechten van de gemeenteraadsleden. Het Gemeentedecreet bepaalt duidelijk dat akten en stukken van gemeentelijk belang niet aan het inzagerecht van de raadsleden onttrokken mogen worden. Het begrip "akte of stuk" is zeer ruim en omvat onder andere verslagen, contracten, vergunningen, maar ook statistieken", aldus Kurt Himpe. "En om dossiers en voorstellen voor te bereiden kunnen onder andere statistieken zeer nuttig zijn."

Ook Vlaams Belang reageert verbijsterd

Filip Buyse reageerde ook al op de nieuwe plannen : "Tot onze verbijstering stellen wij vast dat niet alleen Herman Jonckheere wordt gedumpt als voorzitter van de verschillende adviescommissies maar dat men ook probeert om het absolute inforecht van de gemeenteraadsleden te beknotten.

Bepaalde vragen (zowel schriftelijk als mondeling) van gemeenteraadsleden (waarschijnlijk enkel de gemeenteraadsleden van de oppositie) zouden niet langer ontvankelijk worden verklaard. Voortaan zou een gemeenteraadslid,die voorheen zondermeer het recht hadt om de gemeentelijke inrichtingen te bezoeken, voorafgaand aan dit bezoek de stadssecretaris hiervan op de hoogte moeten brengen," klinkt het verontwaardigd bij Filip Buyse.

"Onze fractie is onthutst over de poging tot machtsgreep van de meerderheid. Het mag immers duidelijk wezen dat de meerderheid al lang moeite heeft met de gedegen oppositie die bepaalde partijen voeren. Het feit dat de meerderheid er maar niet in slaagt om de rangen gesloten te houden - zowel binnen de coalitie als binnen de partijen - stemt tot nadenken. Het wordt voor ons evenwel te gortig wanneer men het eigen onvermogen probeert af te wimpelen op "externe factoren"," aldus Buyse.

"Bij aanvang van de legislatuur werd aangekondigd door de meerderheid dat de kern van hun beleid steunde op openheid van bestuur. Amper 15 maanden verder moeten we vaststellen dat interne twisten en "postjesgeschuif" binnen de meerderheid bijna maandelijks voor een ongekende vaudeville zorgen binnen de Izegemse politiek. Dat men dit probeert in de nek te schuiven van de oppositie stemt nog meer tot nadenken... "

Vlaams Belang looft Jonckheere

Vlaams Belang kantte zich in het begin al tegen de keuze van één persoon als voorzitter van alle commissies. "Iedereen wist dat het een troostprijs was voor een gemist schepenmandaat. Evenwel dienen wij te onderstrepen dat in de praktijk ons respect voor deze voorzitter alleen maar is gegroeid en dat hij zich tot op heden in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden, waar mogelijk, heeft weten te handhaven als een objectief correcte voorzitter. Deze correcte objectieve houding wordt duidelijk niet gesmaakt door de meerderheid, men had blijkbaar niet voorzien dat dezelfde rechten gelden voor oppositie als voor meerderheid ... In een poging om de schone schijn hoog te houden heeft men dan ook beslist om zaken die niet passen in de droomwereld van de meerderheid te bannen .... Dergelijke praktijken vindt men doorgaans alleen terug binnen totalitaire regimes ...," besluit Buyse zijn persnota.

(Wouter Vander Stricht)