Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Oplossing kruispunt Emelgem

De Weekbode

4 juli 2008

De commissievergadering van donderdagavond 26 juni telde 22 agendapunten. In de meeste daarvan kwam het woord parkeren in één of andere betekenis voor, ook in de blikvanger het kruispunt van de Baronstraat met de Haaipanderstraat.

Commissaris Martin Courtens liet weten dat er een oversteekpad komt op de Gentseheerweg ter hoogte van de rotonde en dat fietsers weer op het wandelpad rond het woon- & zorgcentrum zullen mogen rijden.

Raadslid Kurt Himpe (N-VA) was bezorgd om de verkeersveiligheid in de Baronstraat, meer bepaald op het snijpunt met de Haaipanderstraat. "Ik stel voor om in de Haaipanderstraat eenrichtingsverkeer in te voeren zodat auto's vanuit die straat de Baronstraat niet meer mogen oprijden. Dat zou de druk op het kruispunt wegnemen en er zouden dan minder gevaarlijke verkeersbewegingen te noteren zijn. In de Baronstraat zou het parkeren tussen de Haaipanderstraat en de Kerelsstraat beperkt of verboden moeten worden. Enkel laden en lossen mag toegelaten blijven. Het verlies aan parkeerplaatsen kan gecompenseerd worden doo de parkeergelegenheid in de Haaipanderstraat en het Emelgemseplein. Met wegmarkeringen aanduiden dat het hier om een gevaarlijk kruispunt gaa, kan ook helpen. het invoeren van een zone 30 in een deel van de Baronstraat allicht ook. We moeten immers rekening houden met de vele (brom)fietsers en voetgangers van en naar de basisschool in de Prinsessestraat en het VTI in de Italianenlaan", argumenteerde Himpe.

Oud-burgemeester Willy Verledens (SP.a) zei de situatie als Emelgemnaar goed te kennen en wat de commisse ook besliste, het zal nooit de perfecte oplossing genereren. "Ik stel voor het kruispunt af te schaffen", verwoordde hij op zijn gekende manier.

Geen precedenten scheppen

In zijn repliek wist de commissaris toch gedeeltelijk tegemoet te komen aan de wensen van commissielid Himpe. "In de Haaipanderstraat komen er ter hoogte van het kruispunt zogenaamde verdrijvingstroken wat parkeren daar onmogelijk maakt. In de Baronstraat worden enkel parkeervakken uitgetekend wat de zichtbaarheid ook ten goede moet komen. Ik kan ook meedelen dat vanaf 1 september tot aan de kerstvakantie een politieman zal aanwezig zijn van 7.45 tot 8.30 uur om het verkeer te regelen. De agent zal intussen ook het zwaar vervoer controleren in de Baronstraat."

Raadslid Himpe voegde er nog aan toe dat het kruispunt aan de Reperstraat ook heel gevaarlijk is. "De aanleg van de rotonde aan de Vijfwegen volgend jaar zou dan mogelijk bieden om die verkeerslichten naar de Reperstraat te verplaatsen."

Raadslid Willy Verledens wilde zijn ongenoegen uiten over het feit dat tegenwoordig dakwerken her en der in de stad worden uitgevoerd met hoogtewerkers. "En die staan in het midden vn de straat te werken zonder aangepaste verkeerstekens. Kan daar iets aan gedaan worden?".

Punt 14 ging over de vraag voor invoering van bewonersparkeren in de Ommegangstraat. De commissaris antwoordde dat een dergelijk verzoek specifiek in het centrum vand e stad niet kan worden ingewilligd. "We mogen in die materie geen precedenten scheppen."

(Luc De Backere)