Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Onverantwoord bouwen"

De Weekbode

18 januari 2008

De bewoners van de Tuinwijk zijn niet te spreken over de geplande verkaveling met 39 huizen op een akker en weide achter de Koningin Elisbethlaan. Ze vrezen voor extra wateroverlast.

Ook bij Walter Van Coillie en Judith Vanthuyne uit de Koningin Elisabethlaan 29 vallen de plannen van de Waregemse bouwmaatschappij Matexi niet in goede aarde. "Het gaat om een akker en een weide tussen de Koning Leopold III-laan, de Ghistelstraat en de Koningin Elisabethlaan", verzucht Walter. "De bouwmaatschappij is van plan om die ruimte te verkavelen en een open beek aan te leggen."

Walter en Judith wonen al sinds 1976 in de Koningin Elisabethlaan en toen ondervonden ze heel wat geurhinder van de Ghistelbeek. "Ik zie de ratten nog door mijn tuin en de keuken lopen", herinnert Judith zich. "De beek werd toen ingekokerd, maar nu kunnen we opnieuw in de problemen raken."

Als Matexi zijn plannen kan doorduwen, worden er 39 nieuwe woningen achter hun huis gebouwd. "Vooral de zeven nieuwe huizen op de weide achter ons huis baren ons zorgen", aldus Walter. Als die gebouwd worden, vrees ik dat onze straat nóg meer wateroverlast zal moeten verwerken. Nu overstroomt de weide al na een dagje hevige regen, maar wanneer die weide als natuurlijke buffer zal wegvallen, moeten onze woningen het water slikken. Het is gewoon niet verantwoord om er huizen te bouwen."

In 2005 overstroomde de weide al eens volledig. "Onze hele tuin werd door het water verslonden, alleen het deksel van het compostvat stak er nog bovenuit. Gelukkig ligt ons huis enkele metertjes hoger, anders hadden we al enkele drama's achter de rug."

Matexi zou volgens Walter ook de Ghistelbeek opnieuw aan de oppervlakte brengen. "Dat zal ongetwijfeld voor stank en ongedierte zorgen", gaat Walter verder.

"En er zou ook een wandelpad langs de beek aangelegd worden. We hebben vorige maand een bezwaarschrift ingediend bij het stadsbestuur, waarin we onze argumenten opsommen." De bewoners vrezen voor schending van de privacy, waardevermindering van hun woningen, geluids- en geurhinder, een minder groene omgeving, verkeersoverlast en natuurlijk wateroverlast.

"Dit is een ronduit barslechte locatie om woningen te bouwen", briest Walter. "Het hele plan is onverantwoord en zal last meebrengen voor zowel de buurtbewoners als de gezinnen die de bewuste woningen zullen kopen. We hopen dat er nog een kentering in de plannen komt. Kurt Himpe (N-VA) kaartte onze situatie alvast aan op de gemeenteraad."

Het stadsbestuur organiseerde ondertussen een infovergadering en is begaan met de situatie. "Er worden sowieso twee waterbuffers geïnstalleerd, die samen met de nieuwe open beek 2.000 kubieke meter water zullen kunnen slikken", aldus Joris Claeys, schepen van Ruimtelijke Ordening. "De vrees voor geurhinder en ongedierte is ongegrond, want het gaat hier om een volledig nieuwe aan te leggen waterloop. Na de infrastructuurwerken zal er 70 procent meer water afgevoerd kunnen worden."

"De zeven woningen op de bewuste weide zullen trouwens als laatste gebouwd worden, dan zullen we allang weten of de verkavelingsplannen gevaar inhouden."

(Philippe Verhaest)