Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ontslag van OCMW-raadslid Veronique Lecluyse eerste punt op agenda gemeenteraad

De Weekbode

30 mei 2008

Veronique Lecluyse houdt haar politieke loopbaan voor bekeken. Drukke beroepsomstandigheden zijn er de oorzaak van dat de Open VLD'ster haar mandaat ter beschikking stelt. Zo ziet Open VLD opnieuw een bekend gezicht vertrekken. De Emelgemse Inge Six wordt komende maandag in de gemeenteraad voorgedragen als vervangster.

Veronique Lecluyse (39) is diëtiste - ondermeer in haar woonplaats in de Abelestraat - en heeft het op professioneel vlak erg druk. "Het is natuurlijk leuk als je het in je beroep voor de wind gaat, maar nu ben ik vaak tot 22 uur 's avonds in de weer. Naast mijn eigen praktijk in Izegem werk ik ook nog in Waregem en Brugge. En dan is er nog mijn gezin. Ook mijn man Hans Beheydt is op zijn zachtst gezegd druk bezet. De kinderen Marieke (12) en Mathilde (10) zijn wel al tamelijk zelfstandig, maar als moeder ben je er ook graag eens voor je kinderen."

Deze optelsom en enkele nachtjes tobben leidden tot de beslissing van Veronique. "Ik ben inderdaad niet over één nacht ijs gegaan. Ik ben uiteindelijk op Noël Vansteeland afgestapt om mijn beslissing mee te delen en ook hij beseft meteen dat ik er lang over nagedacht had."

Dochter van Eddy

Veronique is de dochter van Eddy Lecluyse die mee de Izegemse afdeling van de liberale partij had helpen oprichten. Eddy was jarenlang een gewaardeerd gemeenteraadslid, maar nam in 2000 na bijna 40 jaar in de politiek afscheid. "Ja, en ook zijn vader en grootvader waren politiek actief," voegt Veronique eraan toe. "Het zal dus voor het eerst sinds langs zijn dat er geen telg van de Lecluyse-familie in de Izegemse politiek zit."

Veronique stond voor het eerst in 1994 op de lijst. "Ik heb me altijd in politiek geïnteresseerd, en dat niet alleen omdat mijn vader ook aan politiek deed. Ik was in 1994 niet verkozen, maar toen Tom Verbeke zijn OCMW-mandaat ter beschikking stelde, mocht ik na drie jaar toch naar het OCMW. Bij de jongste verkiezingen was ik er van het begin van de legislatuur bij."

Het Open VLD-bestuur duidde Inge Six (32) uit Emelgem aan als vervangster. "Ze zal dat zeker goed doen. Ik hoop dat ze er wat meer tijd kan in stoppen dan ik, want dat was uiteindelijk de enige reden waarom ik ermee stop."

Veronique stapt ook uit het Open VLD-bestuur, maar blijft uiteraard wel lid van de partij. "Ik wil nog eens benadrukken dat ik geen enkel probleem heb met mijn partij(genoten). Ik blijf Open VLD een zeer warm hart toedragen."

Na het afhaken van Christophe Spriet net voor de gemeenteraadsverkiezingen verdwijnt nu met Veronique een jong, maar ervaren politicus uit de partij. "We hebben als partij misschien wel al gemakkelijkere momenten gekend," beseft ze. "Maar ik zie binnen Open VLD nog heel wat bekwame mensen die de fakkel kunnen overnemen. En daar is Inge Six één van."

Nog op de agenda

De gemeenteraad van komende maandag heeft voor het overige een vrij korte agenda. Enkele nieuwe verkavelingen krijgen straatnamen, het tariefreglement voor het gebruik van stadsmaterialen wordt ter goedkeuring voorgelegd, de conceptnota van Eperon d'Or wordt meegedeeld,...

Maar zoals de jongste tijd gebruikelijk zijn er wel wat bijgevoegde punten. Kurt Himpe (N-VA) heeft er ook nu eentje. "Ik wil schepen Joris Claeys interpelleren over het toepassen van stedebouwkundige voorschriften. Aanleiding is de bouw van een tuinhuis op de wijk tussen Merel-, Reiger- en Haaipanderstraat. Daar werden de voorschriften voor de toegelaten oppervlakte van tuinhuisjes gewijzigd, maar de nokhoogte mocht niet veranderen. Nu zijn er wel al bouwvergunning afgeleverd met een hogere nokhoogte," verklaart Himpe zijn interpellatie.

Maar ook vanuit de meerderheid zijn er twee bijgevoede punten van het CD&V-duo Peter Defreyne en Ann Van Essche. In eerste instantie stellen ze voor om een 'Ledwall' aan te kopen en te installeren. "De heraanleg en herinrichting van het stadscentrum is een meerjarenplan met een duidelijke fasering, maar dat mag niet beletten om deelinitatieven te nemen. Een Ledwall (een grote, verlichte beeldmuur) kan gebruikt worden om Izegemse evenementen of projecten aan te kondigen, beeld- of woordkunstenaars hun ding te laten doen en kan eventueel zelfs ruimte laten voor de handelaars om te adverteren. Wij vragen dus om te onderzoeken hoeveel zo'n toestel zou kosten, of eventueel een privépartner zou kunnen participeren en of het kan ingepast worden in de plannen voor de heraanleg van de Grote Markt."

Een tweede voorstel is een jaarlijks Klara-weekend, maar dan in 't klein. "Iedereen zal het erover eens zijn dat Klara een succes was. Misschien kan de stad nu het Pinksterweekend aangrijpen om ieder jaar de klassieke muziek onder de aandacht te brengen. En misschien moeten we ook eens onderzoeken of we nog andere grote evenementen (Special Olympics, sportkampioenschappen, cultuurevenementen,...) naar Izegem kunnen gehaald worden," besluit Peter Defreyne.

Maandag 2 juni om 19.30 uur : gemeenteraad in de raadszaal.