Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Ontmanteling spoorlijn blijft vergissing"

Het Laatste Nieuws

4 juni 2008

Elke week gaan onze journalisten op zoek naar mensen die drie jaar geleden het nieuws haalden. Een gebeurtenis of een voorval gaf hun leven toen een bijzondere wending. Met hen blikken we terug op de voorbije jaren. Drie jaar geleden besliste het stadsbestuur van Izegem om de spooraansluiting op de Zuidkaai te ontmantelen. Zaakvoerder Jean Sabbe en heemkundige Kurt Himpe protesteerden toen luid.

Drie jaar geleden besliste Izegem om de spooraansluiting op de Zuidkaai, langs het kanaal Roeselare-Leie, te ontmantelen. De lijn had geen economisch nut meer, veroorzaakte gevaarlijke situaties en bracht schade toe aan de rijweg. "Onzin", reageerde Jean Sabbe, die een houtbedrijf runt langs de Zuidkaai.

"Wij onderzoeken elk jaar of het economisch relevant is om die spoorlijn te gebruiken. De voorbije jaren is dat inderdaad niet zo geweest maar in de Europese context zal dat ongetwijfeld nog veranderen. Het spoorwegverkeer is ook veel meer ecologisch verantwoord dan vervoer met vrachtwagens", voorspelde zaakvoerder Jean Sabbe toen de beslissing drie jaar geleden werd genomen.

Sommigen noemden hem een dromer maar dat kon Sabbe niet van de kaart brengen. "Het is geen droom, wel een visie. Die spoorverbinding moet gekoesterd worden, want we zullen ze nog nodig hebben", reageerde hij.

Ontmanteling gestart

Zijn protest heeft niet mogen baten. Onlangs werd gestart met de ontmanteling van de sporen. De werken zijn bijna halfweg gevorderd en moeten dit jaar afgerond worden.

"Het is onbegrijpelijk", houdt Sabbe ook nu vol. "Zoals ik toen voorspelde, zeiden verkeersdeskundigen vorige week nog dat in de toekomst dubbel zoveel vrachtvervoer op onze wegen zal rijden. Overal rijpen plannen en ideeën om het verkeer op de binnenwateren en het spoorwegnet te sturen. Ook voor het milieu is dat een duurzame oplossing. Tien jaar geleden was er nauwelijks scheepvaart op de binnenwateren. Met een grote promotiecampagne heeft de Vlaamse overheid de scheepvaart aangewakkerd. Ook spoorlijnen zoals deze hier verdienen ondersteuning. In Izegem is die mentaliteitsverandering nog niet doorgedrongen tot in het stadhuis. Hier breekt men sporen af in plaats van er bij te leggen."

Luxeappartementen

"De echte reden voor de ontmanteling is dat een deel van de oorspronkelijke industriezone ingekleurd wordt als woonzone. Daar willen bouwpromotoren luxueuze appartementen neerpoten. Bewoners zien niet graag goederentreinen voorbij hun venster passeren. Daarom moet die spoorlijn verdwijnen", vermoedt Sabbe.

Drie jaar geleden was ook Kurt Himpe, heemkundige van de Kring Ten Mandere en gemeenteraadslid in Izegem, niet te vinden voor de ontmanteling van de spoorlijn. En ook hij blijft nog steeds bij zijn standpunt. "Na 86 jaar verdwijnt de activiteit op de spoorverbinding langs het kanaal Roeselare-Leie en dat is jammer", zegt hij.

"Vorig jaar werden in West-Vlaanderen drie spooraansluitingen van bedrijven afgesloten: Ford New Holland in Zedelgem, AGHO Tilbury in Oostende en dus ook de Spoorverbinding der Vaartkaai in Izegem. Daartegenover staat één nieuwe spooraansluiting, namelijk 2XL Blauwe Loods in Zeebrugge", zegt Kurt Himpe, fractieleider van N-VA in Izegem.

Bedrijventerreinen

"Door de ontwikkeling van de regionale bedrijventerreinen aan de Sasbrug en in de omgeving van Top Interieur komt er nochtans extra ruimte in Izegem voor bedrijven. Het bedrijventerrein aan de Sasbrug zal een meerwaarde zijn voor de stad maar dan moet er een mogelijkheid zijn om een spooraftakking uit te bouwen die samen met het water en de weg voor een degelijke ontsluiting zorgt", stelt raadslid Himpe.

Alternatief

"Het is niet te laat voor het stadsbestuur om nog op de verkeerde beslissing terug te komen", hoopt Jean Sabbe. "De ontmanteling is nog niet eens halfweg en kan nog behouden worden voor de toekomst. Deze spooraansluiting biedt een groot alternatief voor de ontsluiting van de industrie in het zuiden en het centrum van de provincie. Want straks kunnen we niet meer rekenen op een betrouwbare aan- of afvoer van goederen via de traditionele autowegen", besluit de zaakvoerder.

(Dominiek David)