Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

OCMW-voorzitter dient klacht in wegens laster

Het Nieuwsblad / Het Volk

6 maart 2008

Het tumult van maandagvond op de gemeenteraad krijgt een gerechtelijk staartje. OCMW-schepen Thierry De Guffroy dient een klacht in tegen onbekenden wegens laster en eerroof. Maandag stond hij samen met oud-burgemeester Willy Verledens (SP.A) in het oog van de storm toen Kurt Himpe als fractieleider van N-VA de bijeenroeping van de bijzondere deontologische commissie vroeg om eventueel sancties tegen de twee te nemen.

Volgens Himpe kan het niet dat de twee tijdens de vorige legislatuur een ambtenaar van de stad opdracht gaven om tijdens de diensturen, en dus op kosten van de belastingbetaler, bouwplannen te tekenen voor burgers, zoals recent aan het licht kwam tijdens een rechtzaak rond mogelijke bouwfraude door een Izegemnaar. 

Geflankeerd door burgemeester Gerda Mylle (CD&V) en schepen Frank Duhamel (SP.A) sloegen de twee geviseerde politici gisteren zwaar terug. Zowel Verledens als De Guffroy onderstrepen recht in hun schoenen te staan. Ze benadrukten dat ze dergelijke plannen alleen lieten opmaken "als een service voor de bevolking" in bouwdossiers waarin geen architect nodig was. "Als mensen helpen een misdaad is, dan wil ik de gevolgen daarvan dragen, maar noch de rechtbank, noch de dienst AROHM hebben overtredingen vastgesteld", zegt Du Guffroy. "Bovendien ging de hele zaak, waarbij de betrokken ambtenaar en ik als voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening beschuldigd werden van corruptie, aan het rollen na een anonieme brief aan de rechtbank. Het parket heeft geen enkel bewijs van corruptie gevonden. Toch laat ik het hier niet bij: ik heb een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen onbekenden wegens laster en eerroof." 

Burgemeester Gerda Mylle haalt uit naar de oppositie die de twee politici in een slecht daglicht plaatste. "N-VA en Vlaams Belang lijken aan opbod te doen om Izegem onderuit te halen", zegt ze. "Nu eens vergelijken ze onze stad met Charleroi, dan weer met Chicago, zodat de burger haast de indruk moet krijgen dat de criminaliteit en de corruptie hier hooguit vieren." 

"En intussen bestookt meneer Himpe zelf onze administratie met een waslijst aan vragen om informatie waarmee onze ambtenaren dagenlang zoet zijn", aldus de burgemeester, die daarbij het woord "pestoppositie" in de mond neemt. 

Intussen blijken de relaties tussen de meerderheid en de voorzitter van de gemeenteraad, Herman Jonckheere compleet vertroebeld. De voormalige CD&V-schepen van Openbare Werken maakt volgens de burgemeester niet langer deel uit van CD&V.

(Martin Tytgat)