Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA heeft vragen rond bouwwoede

De Weekbode

10 oktober 2008

Kurt Himpe (N-VA) plaatste vraagtekens bij de recente bouwwoede die in Izegem heerst. Aanleiding was de goedkeuring van de verkoop van een stuk grond in de Steenovenstraat waar twaalf woningen op moeten verrijzen.

Volgens Himpe kent de bouwwoede in de Pekkersstad momenteel geen grenzen. "Nu worden er ruim 200 woonentiteiten gerealiseerd in Emelgem alleen al. Groot-Izegem is dan weer goed voor 250 woningen", stelt hij. "Op elke morzel grond verschijnen er appartementen en elke grote lap wordt door bouwpromotoren ingepalmd. Kavels voor vrije bebouwing zijn er in Izegem nauwelijks”.

Himpe juicht de nieuwe woningen toe, want 35 procent van de Izegemse woningen dateert nog van voor WO II. "Negatief is dan weer de druk op het percentage sociale woningbouw. In Izegem bedraagt dit 3,03 procent, terwijl dat in Vlaanderen 5,86 procent is. Daar moeten we aandacht voor hebben”.

Ook de aangekondigde woonbehoeftestudie stelde hij in vraag. “Dat werkinstrument biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om de nood aan woningen en de soort woningen in te schatten. Ik heb de indruk dat de verkavelingen als paddestoelen uit de grond schieten en de woonbehoeftestudie in volle vaart voorbijsteken.”

Het schepencollege antwoordde dat de grond in de Steenovenstraat vrij verkaveld kan worden en de woonbehoeftestudie bijna klaar is en in de wooncommissie zal worden naar voren gebracht.

(Philippe Verhaest)