Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Niet iedereen blij met eerste steen voor De Leest

Het Nieuwsblad / Het Volk

13 februari 2008

Met muziek en dans wordt vrijdagavond de eerste steen gelegd voor het gemeenschaps- en dienstencentrum De Leest in Izegem. Maar niet iedereen is daar even blij om. Vlaams Belang boycot het feestje en ook N-VA heeft bedenkingen bij de hoge kostprijs.

Ruim 400 mensen zijn door het Izegemse stads- en OCMW-bestuur uitgenodigd om vrijdagavond om 19.30 uur de eerstesteenlegging bij te wonen van het nieuwe gemeenschaps- en dienstencentrum De Leest in de Sint-Jorisstraat, nadat de voorbereidende grond- en funderingswerken al in september vorig jaar startten. De eerstesteenlegging komt er drie jaar later dan voorzien. Het project liep aanzienlijke vertraging op omdat een deel van het bouwterrein vervuild was en moest worden gesaneerd. Ook waren er diepere funderingen nodig, zodat het geraamde kostenplaatje opliep van een kleine 3 miljoen euro tot 5.389.000 euro. 

Het zijn voor de oppositie in de gemeenteraad redenen om de vlaggen en wimpels vrijdagavond thuis te laten. Vlaams Belang kondigde zelfs aan om de eerstesteenlegging te boycotten. Stefaan Sintobin, gemeenteraadslid van Vlaams Belang: "De torenhoge kostprijs blijft voor ons een doorn in het oog. Dit persoonlijk prestigeproject van burgemeester Gerda Mylle legt een zware hypotheek op de stadsfinanciën en ligt mee aan de basis van de recente verhoging van de belastingen. Voorbeelden in vergelijkbare West-Vlaamse gemeenten tonen aan dat men voor veel minder geld een gelijkwaardige culturele infrastructuur kon neerpoten. Bij wijze van protest blijven wij vrijdag dan ook weg."

Ook Kurt Himpe (N-VA) is niet gelukkig met de hoge factuur. "Daarbij komt nog dat het stadsbestuur van Izegem met het idee speelt om voor de programmatie van De Leest samen te werken met cultuurcentrum De Spil in Roeselare. De Spil zou de "zittende" concerten organiseren en De Leest de "staande". Maar wat als Roeselare straks een grote evenementenhal met honderden parkeerplaatsen bouwt op de grens met Izegem? Wat zal er dan nog voor De Leest overblijven?"

 Burgemeester Mylle (CD&V) is niet onder de indruk van de bezwaren van de oppositiefracties. "Vooreerst is de kostprijs per kubieke meter niet buitensporig hoog. De Leest wordt trouwens méér dan een cultuurcentrum. Het gebouw zal ook een OCMW-dienstencentrum herbergen en aldus inspelen op de groeiende behoefte aan vrijetijdsbesteding voor het toenemend aantal senioren. Vandaar dat wij ook van een "gemeenschaps- en dienstencentrum" spreken." 

De opmerking van Himpe over de samenwerking met De Spil noemt zij achterhaald. "We hebben inderdaad even een samenwerking met De Spil overwogen, maar die denkpiste verlieten we al lang. We gaan voor een eigen programmatie." 

De openstelling van De Leest was aanvankelijk voor september 2009 voorzien. Maar de burgemeester hoopt tegen de zomer van volgend jaar al de deuren te kunnen openen.

(Martin Tytgat)