Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minister Keulen vernietigt beslissing

Het Nieuwsblad

11 juli 2008

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) vernietigt de gemeenteraadsbeslissing van 7 april over de aanpassing van het huishoudelijk reglement.

De aanpassing van dat reglement zette kwaad bloed bij de oppositie. Die noemde de wijzigingen een beperking van de rechten van de gemeenteraadsleden, maar de West-Vlaamse gouverneur Paul Breyne verwierp de klachten van N-VA en gemeenteraadsvoorzitter Herman Jonckheere.

N-VA trok daarop naar Vlaams minister Keulen en vond daar wel gehoor. Het nieuwe reglement bepaalt onder meer dat er geen presentiegelden worden uitbetaald als er onvoldoende raadsleden aanwezig zijn. Volgens de minister is dit in strijd met het Gemeentedecreet: aanwezige raadsleden hebben recht op de vergoeding, zelfs als de meerderheid van de leden niet aanwezig is.

(Martin Tytgat)