Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Minister Keulen geeft N-VA gelijk

De Weekbode

18 juli 2008

Vlaams minister Marino Keulen vernietigt de gemeenteraadsbeslissing van 7 april over de goedkeuring van de aanpassing van het huishoudelijk reglement en geeft zo de N-VA gelijk..

Tijdens de raadszitting van 7 april wijzigde de gemeenteraad het huishoudelijk reglement. De Izegemse N-VA protesteerde fel tegen de wijzigingen en de beperking van de rechten van de gemeenteraadsleden en diende een bezwaarschrift in bij de West-Vlaamse gouverneur. Paul Breyne verwierp onlangs de klachten van de N-VA – fractie en van de gemeenteraadsvoorzitter. “De N-VA liet het hier echter niet bij en vroeg Vlaams minister Keulen om de gemeenteraadsbeslissing te vernietigen”, aldus fractieleider Kurt Himpe. De N-VA krijgt nu gelijk van de minister van Binnenlands Bestuur. “In het huishoudelijk reglement stelde de Izegemse meerderheid onder andere dat er geen presentiegelden uitbetaald worden als er onvoldoende leden aanwezig zijn. Vlaams minister Keulen meldt in zijn vernietigingsbesluit zeer duidelijk dat dit in strijd is met het Gemeentedecreet: aanwezige raadsleden hebben recht op presentiegelden, zelfs als de meerderheid van de leden niet aanwezig was”.

Jonckheere opnieuw voorzitter

Door de vernietiging van het reglement is Herman Jonckheere de facto opnieuw voorzitter van alle commissies. Zo is er op 21 augustus een commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit en heeft de volgende raadszitting pas later plaats. Tijdens die raad zal de meerderheid waarschijnlijk een aangepaste versie van het reglement opnieuw ter tafel leggen. Maar op 21 augustus moet Kurt De Guffroy in feit zijn voorzittersfunctie - voor een keertje - teruggeven aan Herman Jonckheere.