Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Met slechts 52 parkeerplaatsen

De Weekbode

25 januari 2008

Op de commissievergadering van openbare werken en mobiliteit van vorige donderdag werd het voorontwerp van de heraanleg van de Grote Markt voorgesteld. Naast die blikvanger stonden nog een tiental andere punten op de agenda.

Ketelstraat zal verkeersvrij worden

Schepen Dirk Van Walleghem van openbare werken kon aan de hand van computersimulaties een gedetailleerd beeld laten zien van hoe De Grote Markt er vermoedelijk tegen oktober 2010 zal uitzien. "Dit voorontwerp kwam tot stand na heel wat gesprekken tussen onze technische dienst en het studiebureau Arcadis Gedas afdeling Kortrijk. Het college wenst de markt te laten heraanleggen zodat die met het pleintje van De Pekker en dat vóór de stedelijke bibliotheek één geheel vormt. Er komt aan de zijde van de Halle- en de Ketelstraat een uitbreiding van de terrasoppervlakte. Verderop komt een voetpad en dan een laad- en loszone voor vrachtwagens. Naar de zijde van de Marktstraat toe is er dan nog plaats voor 52 wagens.

De wagens komen binnen via de Hallestraat of de Markstraat en kunnen dan gaan parkeren. Is de parking vol dan kunnen zij enkel weg via De Brugstraat of de Kasteelstraat, beide straten krijgen éénrichtingsverkeer. Via de Ketelstraat zal dat niet meer kunnen omdat die straat verkeersvrij zal worden voor auto's. Op het pleintje van De Pekker komt een waterpartij en op dat aan de bibliotheek komt een multifunctioneel podium. Op diverse stroken van de nieuwe Grote Markt komen fietsrekken en zowel de Halle- als de Ketelstraat zullen gelijkgronds heraangelegd worden. Een uitvoeringsdatum is nog niet vastgesteld maar we willen de werken laten uitvoeren in de termijn vanaf de kermis van september tot oktober van het jaar daarop. Misschien wordt het 2009-2010."

Noël Vansteeland: "Handelaars niet tevreden"

Raadslid Noël Vansteeland (Open VLD) liet weten dat de handelaars niet enthousiast zijn over de plannen van hun stadsbestuur. "Wat ik hoor is dat het uitzicht wel goed zal zijn maar dat het verlies aan parkeerplaatsen mogelijk zal leiden tot verlies van handelsactiviteit."

De schepen stelde daarbij dat het de eerste bedoeling is om de markt attractief te maken en dat de parking pas in tweede orde aan bod mag komen.

Raadslid Filip Lombaert (SP.a-Groen!) was het daarmee eens. "Parkeren voor de deur van de handelszaak is in deze tijd niet meer mogelijk."

Om het aantal vrije parkeerplaatsen te verhogen heeft het college beslist om geen bewonerskaarten meer toe te staan voor de vernieuwde Grote Markt.

Raadslid Kurt Himpe (N-VA) vroeg naar nieuwe stimuli vanuit het stadsbestuur om het gebruik van de marktbus weer te verhogen. "Nu zijn de cijfers net nog goed maar ik zou voorstellen om nieuwe borden met de juiste uren van de bus te plaatsen."

"We willen daar zeker rekening mee houden" was het antwoord van de schepen. "Vóór en na de Nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt konden de Izegemnaars ook beroep doen op de gratis marktbus, een vorm van promotie waar gretig van gebruik gemaakt werd."

Minder parking in Meensestraat na petitie van bewoners

Het stadsbestuur is ook van plan om een groene parking aan te leggen ter hoogte van de Meensestraat. "We voorzien daar 60 plaatsen die in een groen kader zullen ingeplant worden. Samen met de wijkbewoners kwamen we tot een overeenkomst om 35 geplande parkeerfaciliteiten niet uit te voeren."

De schepen liet tot slot weten dat de eerstesteenlegging van De Leest op 15 februari is gepland en dat Vlaams minister Bert Anciaux op 11 april het nieuwe SOC in Kachtem komt inhuldigen.

(Luc Debackere)