Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Kurt De Guffroy nieuwe voorzitter

De Weekbode

9 mei 2008

Het eerste agendapunt van de commissievergadering was het aanduiden van een nieuwe voorzitter in opvolging van Herman Jonckheere die zijn mandaat moest inleveren na een gemeenteraadsbeslissing van 7 april.

Ondervoorzitter Noël Vansteeland (Open VLD) had tijdelijk de plaats ingenomen van voorzitter om de aanduiding van een vervanger in goede banen te kunnen leiden. Dadelijk bleek dat slechts één commissielid zich kandidaat stelde voor de functie.

Kurt De Guffroy (CD&V) wilde Herman Jonckheere opvolgen. Fractieleider Kurt Himpe van de N-VA vroeg onmiddellijk uitstel van verkiezing.

"Je weet dat onze partij tegen de wijziging van het huishoudelijke reglement klacht ingediend heeft bij de gouverneur. We wachten beter de uitspraak af en uistel zal de goede werking van de commissie niet in gevaar brengen. De ondervoorzitter kan tot de uitspraak de leiding van de commissie op zich nemen."

Vlaams Belang sloot zich daarbij aan en de ondervoorzitter gaf te kennen dat hij geen interesse had in een promotie. Raadsleden Peter Defreyne en schepen Dirk Van Walleghem ( beiden CD&V) waren van oordeel dat de gemeenteraadsbeslissing rechtsgeldig was en dat er mocht gestemd worden. Kurt De Guffroy (CD&V)werd gekozen met zes stemmen voor en vier onthoudingen. De blanco stemmen waren die van de oppositie en werden uit protest uitgebracht. De nieuwgekozen voorzitter dankte de raadsleden voor het vertrouwen en kon overgaan tot de overige agendapunten.

Voetpaden

Daarbij werd meegedeeld dat de voetpaden in de Hogestraat in Kachtem pas later zullen worden hersteld en dat het resterend deel van de Rozenlaan vanaf de rotonde aan de Molenhoekstraat tot aan de Kortrijksestraat eerst aan de beurt zou komen. Na de werken aan de Ardooisestraat - die aardig opschieten - zal een begin worden gemaakt aan het herstel van de landelijke wegen in die buurt. Voor de Egaalstraat is al een prijskaartje van 117.000 euro bekend en dan volgden de Wezestraat en de Veldstraat.

Stadsingenieur Els Manhaeve liet weten dat er een solidarisering komt voor de dossiers van de individuele behandeling van afvalwater (IBA). Dit betekent dat de mensen die op een plek wonen waar geen gescheiden riolering voorbijkomt op een tegemoetkoming van de stad zullen kunnen rekenen.

De schepen liet ook weten dat de afwerking van de signalisatie op de Maandagmarkt tegen midden mei zal gerealiseerd worden.

In afwezigheid van commissaris Martin Courtens werd meegedeeld dat de veiligheidsweken voor de Bosmolensschool op 22 september 2008 van start gaan en die van de basisschool Sint-Tillo/Sint-Jozef in oktober.

De voormalige Rumbeekse wielerpiste zal allicht omgebouwd worden tot een verkeerspark ten behoeve van de RIHO-politiezone.

Voor de bewoners van de Brugstraat was er nog goed nieuws.

De vernieuwing van hun straat wordt zes maanden eerder uitgevoerd. De werken gaan van start op 9 juni en zullen tot eind september duren.

(Luc De Backere)