Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse gemeenteraad op stelten na klacht over ongeoorloofd dienstbetoon

Het Nieuwsblad / Het Volk

5 maart 2008

N-VA - fractieleider Kurt Himpe haalde op de jongste gemeenteraadszitting zwaar uit omdat enkele leden van het vorige college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige ambtenaar opdracht gaven om bouwplannen voor burgers te tekenen. Hij vroeg hun ontslag.

De gemeenteraadszitting in Izegem eindigde maandagavond in opperste verwarring. Aanleiding was de vraag van Kurt Himpe (N-VA) aan de voorzitter van de gemeenteraad, Herman Jonckheere (CD&V) om de bijzondere deontologische commissie samen te roepen en een tuchtprocedure te starten tegen enkele leden van het vorige college van burgemeester en schepenen als ze zelf geen ontslag willen nemen.

Al noemde Himpe geen namen, het was voor iedereen duidelijk wie hij op de korrel nam. Himpe viseerde zowel oud-burgemeester Willy Verledens (S.PA) als voormalig schepen en huidig OCMW-voorzitter Thierry De Guffroy (CD&V).

De zaak ging aan het rollen nadat een Izegemnaar voor de correctionele rechtbank van Kortrijk diende te verschijnen, omdat hij zijn huis verbouwde zonder architect. Daarbij kwam aan het licht dat Thierry De Guffroy als toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening een ambtenaar van de stad Izegem de opdracht had gegeven om de plannen met het oog op de aanvraag van de bouwvergunning op te stellen.

"Blijkbaar gebeurden dergelijke zaken wel vaker, zeker in de aanloop van de verkiezingen. Leden van de meerderheid beschouwden dat als een service voor de bevolking. Maar dit kan niet", fulmineerde Kurt Himpe. "We kunnen niet dulden dat mensen die misbruik maakten van hun positie blijven aanzien worden als goede vertegenwoordigers van de Izegemse bevolking. Ze zijn een smet voor de gemeentepolitiek. Izegem is geen Charleroi aan de Mandel."

Toen Thierry De Guffroy in de tegenaanval trok, schorste Herman Jonckheere echter de gemeenteraad en stuurde pers en publiek wandelen. En dit tot woede van De Guffroy en Willy Verledens die het niet namen dat Himpe wel zijn aanval in openbare zitting kon inzetten en dat zij niet de kans kregen om zich te verdedigen. De twee verlieten daarop furieus de zitting.

In een reactie aan onze krant zegt De Guffroy "kapot" te zijn van de aanval van Himpe. "Ik verdien het niet om in het laatste jaar van mijn lange politieke loopbaan zo door het slijk te worden gehaald, want ik heb niets te verbergen. Op de keper beschouwd was het misschien niet helemaal koosjer om de ambtenaar die opdracht te geven, maar het gaat om een zaak uit 2001 en toen was het de gewoonte dat wij deze service aan de bevolking aanboden voor kleine bouwwerken waarvoor wel een bouwvergunning maar geen architect nodig was. Het kwam geregeld voor dat vooral oudere mensen iets wilden bouwen of verbouwen maar zelf geen plan konden opstellen. Om te vermijden dat zij dan maar zonder bouwvergunning de werken uitvoerden, tekende onze ambtenaar een plannetje. Altijd gratis. Trouwens het gerechtelijk onderzoek, dat overigens na een anonieme klacht startte, heeft ons volledig vrijgepleit van fraude."

Of de deontologische commissie nu effectief zal samengeroepen worden, zoals gevraagd door Himpe, blijft onduidelijk. Jonckheere wil dat het bureau van gemeenteraad (met daarin de fractievoorzitters van alle partijen) zich daar eerstdaags over uit spreekt. In elk geval lieten CD&V en SP.A al verstaan daar niet voor te vinden te zijn.

'Himpe schond de procedure. Hij had eerst naar de stadssecretaris moeten stappen in plaats van de hele zaak meteen aan de grote klok te hangen. Hoe kan Himpe, die de twee mensen al openlijk beschuldigde, in die commissie nog onpartijdig oordelen?' stelden Peter Defreyne namens CD&V en Myriam Vanlerberghe namens S.PA.

(Martin Tytgat)