Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Iedereen gewonnen voor afbraak spoorwegbrug

Het Nieuwsblad

24 december 2008

Meerderheid én oppositie zijn gewonnen voor de sloop van de centrumbrug over de spoorweg aan het station en de Korenmarkt in Izegem. Maar N-VA heeft het wel moeilijk met de toekenning van de studieopdracht aan Euro Immo Star, een dochteronderneming van de NMBS.

Na de buurgemeenten Roeselare en Ingelmunster wil ook Izegem werk maken van de herinrichting van de stationsbuurt. Nu de neuzen van alle betrokken instanties in dezelfde richting wijzen, wil het stadsbestuur een haalbaarheidsstudie opmaken.

De basis van de studie wordt één van de zes scenario's die de voorbije maanden werden onderzocht door het Gentse studiebureau SumResearch. Het is het "voorkeurscenario" dat voorziet in de sloop van het gedeelte van de centrumbrug over de spoorweg ter hoogte van het station en de Korenmarkt. Het verkeer uit de richting Emelgem en Ardooie zou dan links en rechts langs de spoorweg worden gestuurd en de spoorweg kunnen dwarsen over een nieuw te bouwen brug in de buurt van de brandweerkazerne om zo de Dirk Martenslaan te bereiken.

Tussen het kanaal Roeselare-Leie en de spoorweg, op de plaats waar nu al onder de centrumbrug kan geparkeerd worden, voorzien de plannenmakers de bouw van een parkeertoren met vier of vijf verdiepingen. Fietsers en voetgangers zouden er wel nog de spoorweg kunnen oversteken.

Het stadsbestuur, de NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn willen dat scenario de komende zes maanden door Euro Immo Star, het studiebureau van de NMBS, laten toetsen op zijn technische en financiële haalbaarheid. Ze voorzien 40.000 euro voor de studie, waarvan stad Izegem de helft voor haar rekening neemt.

Iedereen lijkt het eens met de sloop van de brug over de spoorweg. Ook de oppositiefracties Vlaams Belang, Open VLD en N-VA scharen zich achter dit principe, maar toch uitte Kurt Himpe (N-VA) op de jongste gemeenteraad enkele fundamentele bezwaren.

"Wij steunen het voorstel om het deel van de centrumbrug dat uitgeeft op de Korenmarkt af te breken, maar wij willen dat de haalbaarheidsstudie niet beperkt blijft tot dat ene scenario", aldus Himpe. Zo wil N-VA ook onderzocht zien of er niet beter een tunnel in plaats van een nieuwe brug kan komen ter hoogte van de brandweerkazerne. De partij dringt ook aan op een betere beveiliging van de fietsers. Volgens Himpe zal het voorkeurscenario heel wat bestaande parkeerruimte doen verdwijnen.

Maar het belangrijkste bezwaar van N-VA slaat op de manier waarop de studieopdracht aan Euro Immo Star wordt toegekend. "Euro Immo Star is als studiebureau van de NMBS betrokken partij in het dossier. Het kan niet dat een studiebureau dat zo dicht aanleunt bij één van de opdrachtgevers een objectieve studie moet opmaken. Dit is in strijd met de wet op de overheidsopdrachten", stelde gewezen Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), die daarom pleitte om de opdracht openbaar aan te besteden.

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Joris Claeys (CD&V) is er echter geen vuiltje aan de lucht en kan Euro Immo Star perfect de opdracht uitvoeren.

Het stadsbestuur verwacht tegen de zomer de resultaten van het onderzoek, maar de eigenlijk herinrichting van de stationsbuurt zal niet meer voor deze legislatuur zijn.

(Martin Tytgat)