Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Geen tijdelijke verkeerslichten aan afritten E403

Het Laatste Nieuws

16 januari 2008

Uit een parlementaire vraag die gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet stellen, blijkt dat er geen tijdelijke maatregelen komen aan de afritten van de E403 om het verkeer daar vlotter te laten verlopen. 

Himpe stelde de vraag aan Vlaams minister Crevits, omdat er tijdens de spitsuren op de afritten altijd grote files ontstaan van chauffeurs die de N382 willen oprijden. Er zijn geen verkeerslichten, en de situatie leidde dan ook al een paar keer tot zware ongevallen. Minister Crevits liet weten dat het afrittencomplex wel degelijk aangepakt zal worden, maar dat kan nog lang duren omdat de aanpassingswerken gelinkt zijn aan het dossier van het nieuwe bedrijventerrein dat in Roeselare wordt aangelegd. 

Himpe betreurt dan ook dat er geen tijdelijke maatregelen genomen worden, en hij wijst erop dat verkeerslichten wel degelijk een goede oplossing zouden zijn.

(Piet Van Coillie)