Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gecoro

De Weekbode

9 mei 2008

De gemeenteraad moest zijn advies geven voor de ruimtelijke visie op landbouw, bos en groen voor de Leiestreek. Raadslid Kurt Himpe vond dat de gecoro (commissie voor ruimtelijke ordening) daar over het hoofd werd gezien door niet geraadpleegd te worden. 

Schepen Joris CLaeys weerlegde dat door te stellen dat de gecoro niet hoeft geconsulteerd te worden in deze materie en dat het schepencollege de Mina-raad en landbouwraad wel informeerde, ook al is dat wettelijk niet verplicht.