Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Fitnesspark voor senioren?

De Weekbode

27 juni 2008

Maandag 30 juni vindt de tweede gemeenteraad van de maand plaats. Op de gewone agenda een 25 - tal punte. Maar de oppositie voegde er ondertussen al enkele punten en interpellaties aan toe. Een overzicht.

De gewone agenda bevat niet echt veel zware punten. Maar de oppositie wil toch voor de nodige inbreng en animo zorgen. Zo is er het voorstel van N-VA - raadslid Bert Maertens. Hij wil in Izegem een bewegingspark voor senioren, zeg maar een fitnesspark in openlucht. "Bedoeling is de senioren met verschillende attractieve toestellen aan te zetten tot gezonde sportoefeningen. Een bewegingspark zal ook het sociale contact tussen senioren versterken, een bijkomend pluspunt", aldus raadslid Maertens.

Een bewegingspark voor senioren is blijkbaar in Scandinavië en Engeland al een tijdje ingeburgerd. Ook in Nederland en onlangs in Sint-Truiden pikte men het idee intussen al op. “Zelf maakte ik vorige winter in Spanje voor het eerst kennis met het concept”, vertelt Bert Maertens. “Zelf maakte ik vorige winter in Spanje voor het eerst kennis met het concept", vertelt Bert Maertens. "Izegem telt ook steeds meer senioren. Het bloeiende verenigingsleven bewijst dat deze groep nog bijzonder actief is. Maar ouder worden kan toch heel wat fysieke aandoeningen met zich meebrengen, bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, artrose... Om die klachten zo veel mogelijk te vermijden, is het belangrijk om te bewegen. Daarom moeten we senioren stimuleren om regelmatig te bewegen en te sporten."

Een bewegingspark voor senioren kadert volgens Bert Maertens perfect in die doelstelling. De fitheidstoestellen – het gaat onder meer over een evenwichtsbalk, een rekstok en een heuptwister – laten ouderen toe om op een aangename manier te trainen in de buitenlucht. “En dat is goed voor hun gezondheid. Maar een bewegingspark zal ook het sociale contact tussen senioren versterken”, stelt het N-VA - raadslid.

In de buurt van De Leest

Bert Maertens stelt voor om een bewegingspark in te richten vlakbij het toekomstige dienstencentrum De Leest. Dat zal immers door veel senioren gebruikt en bezocht worden. De aanleg van een nieuw speelplein voor kinderen op die plek is een opportuniteit om ook fitheidstoestellen voor senioren te integreren in de omgeving. Zo kunnen jong en oud, kleinkind en grootouder er samen iets leuks beleven. De voorgestelde locatie sluit ook perfect aan bij het sport- en recreatiedomein ‘De Krekel’, wat het gebruik van de toestellen zeker ten goede komt.

Het N-VA - gemeenteraadslid vraagt het stadsbestuur om over zijn voorstel het advies van de seniorenraad, de sportraad, de commissie speelpleinen en de jeugdraad in te winnen. Daarna kan de gemeenteraad een uitgewerkt projectvoorstel definitief goedkeuren.

Izegemse reuzen

Zijn partijgenoot wil weten hoe het zit met de Izegemse reuzen. De N-VA - fractieleider heeft daar samen met belleman Guy Vandendriessche de aanzet toe gegeven en al enkele stappen ondernomen. "Er is al contact geweest met mensen van het Instituut de Pélichy om die reuzen te herstellen. Ik vraag dan ook dat er financiële middelen worden vrijgemaakt."

Ook het postpunt in Emelgem blijft een stokpaardje van Kurt Himpe. Hij wil weten hoe ver het stadsbestuur staat in de onderhandelingen met De Post om in Emelgem een postpunt te krijgen, nadat in september 2007 het Emelgemse postkantoor definitief de deuren sloot.

Staking

Vlaams Belanger Filip Buyse heeft dan weer vragen bij de staking van het gemeentepersoneel van afgelopen dinsdag. "In Izegem werd - in overleg met het stadsbestuur dan nog - beslist om ale stadsdiensten die dag te sluiten. Nochtans hadden we op de vorige gemeenteraad nog 600.000 euro extra op jaarbasis goedgekeurd om het kader en het statuut van de administratie uit te bouwen. De ambtenaren staakten tegen een verminderde koopkracht, maar daar is het stadsbestuur ook mee verantwoordelijk voor door de verhoging van de belasting."

"Wij willen dan ook dat bij een eventuele volgende staking het stadsbestuur toch een minimale dienstverlening voorziet. Anders is de burger weer het slachtoffer", aldus Filip Buyse.

(Wouter Vander Stricht)