Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Een nooit geziene schertsvertoning

De Weekbode

25 januari 2008

Een gemeenteraad met een beperkte agenda mondde uit in een schertsvertoning. Voorzitter Herman Jonckheere zag zijn punt weggestemd worden door de eigen meerderheid.

De gemeenteraad telt twee nieuwe raadsleden: Donald Horré (CD&V) en Leona Declercq (SP.a). Die legden de eed af en zullen hun eerste gemeenteraad van deze legislatuur niet gauw vergeten. Voorzitter Herman Jonckheere had een bijgevoegd punt ingediend over de inwendige orde van de gemeenteraad. Hij wilde dat alle gemeenteraadsleden over dezelfde informatie konden beschikken en dat alle discussies binnen het schepencollege genotuleerd werden en zo aan de raadsleden werden overgemaakt. Hij nam daarbij zelfs zinsneden als autoritair regime in de mond.

De oppositie kon zich natuurlijk vinden in dit voorstel. "Wij steunen dit voorstel", aldus Kurt Himpe (N-VA). "Zo vinden wij het bijvoorbeeld niet kunnen dat een verslag van de vergadering van de beheerraad van de bieb van oktober nog steeds niet gemaakt is. En als stukken aan een dossier toegevoegd worden, zouden we die per mail moeten kunnen ontvangen".

Noël Vansteeland (VLD) vond dat de gemeenteraad soms wat inferieur behandeld werd. "Van commissie wordt een verslag gemaakt, ook van onze tussenkomsten, wat wij in de gemeenteraad zeggen is nergens terug te vinden." Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) vond dit voorstel gewoon een toepassing van de beleidsnota die de meerderheid had geschreven.

VB vraagt geheime stemming

Burgemeester Gerda Mylle had er geen moeite mee om toe te geven dat de stiptheid soms wat beter kon. "Iedereen mag gerust ook mijn agenda kennen, daar staan geen geheimen in. Maar het is toch niet houdbaar als iedere discussie over elk punt in het schepencollege ook aan alle raadsleden wordt overgemaakt".

Stefaan Sintobin vroeg tenslotte een geheime stemming over dit punt omdat hij vermoedde dat sommige leden van de meerderheid niet durfden "voor" te stemmen. Carine Duyck (Groen!) counterde hem door te stellen dat ze gerust openlijk voor hun mening durven uitkomen. De oppositie en Herman Jonckheere stemden voor, de meerderheid (zonder Jonckheere dan) stemde tegen.

(Wouter Vander Stricht)