Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"De achtertuin van Roeselare"

De Weekbode

25 januari 2008

Bij het begin van de gemeenteraad argumenteerden de oppositiepartijen dat het advies over het grup van de “afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare” niet kon goedgekeurd worden omdat de landbouwraad zich er nog over moest buigen en dat men nog tot 31 januari tijd heeft om bezwaren in te dienen.

Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): "Nu  al is duidelijk dat er heel wat bezwaren zullen zijn en men heeft nog tot 31 januari om die in te dienen. Bijgevolg beschikken wij niet over alle info; Bovendien is er op 29 januari ook nog landbouwraad", liet de VB-fractieleider weten.

Ook Kurt Himpe (N-VA): "In het plan zijn twee woonreservegebieden (Hondekensmolenstraat en Hazelaarstraat) voorzien. Er moet daarom ook aandacht zijn voor de verkeersafwikkeling aan de N36 ter hoogte van De Mol en er moet ook gestreefd worden naar vrije bebouwing, want nu zijn alle gronden in handen van bouwpromotoren".

Noël Vansteeland (VLD) stelde vast dat – mede door de komst van een ziekenhuis tegen de grens van Izegem – dat Izegem de achtertuin van Roeselare werd.

Schepen Joris Claeys stelde voor het advies toch goed te keuren, wat ook gebeurde.

(Wouter Vander Stricht)