Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Buurtprotest oogst resultaat

Het Nieuwsblad / Het Volk

22 april 2008

Tijdens de laatste gemeenteraad werd het wegentracé in de verkaveling Matexi, gelegen tussen de Ghistelbeek, de Nachtegaalstrat en de Ghistelstraat, goedgekeurd. 

De verkaveling is echter al lang een punt van discussie. Vooral bewoners uit de Tuinwijk vreesden dat door het bebouwen van het natuurlijke overstromingsgebied tot wateroverlast zal leiden. Ze dienden dan ook een gezamenlijke klacht in die een tussenoplossing heeft opgebracht. 

Uit voorzorg worden de zeven loten die naast de Ghistelbeek liggen, niet verkaveld. Afwachten dus wat de evaluatie na de zogenaamde vijfjaarlijkse buien en een periode van 10 jaar zal opleveren. 

De maatregel stemt vooral ook raadslid Kurt Himpe (N-VA) tevreden die dit heikel punt meermaals ter discussie bracht in de raad.

(Marc Debruyne)