Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bijgevoegde punten kleuren de agenda

De Weekbode

18 januari 2008

De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar heeft een beperkte agenda en zal vooral in het teken van de bijgevoegde punten staan. Voor opvolgers Donald Horré (CD&V) en Leona Declercq (SP.A) is het (opnieuw) hun eerste gemeenteraad.

Schepen Didier Vandeputte (SP.A) - die zijn schepenambt aan Maureen Raedt overdroeg - en Mauricette Deblauwe (CD&V) stappen uit de actieve dorpspolitiek. Ze worden dus respectievelijk in de gemeenteraad opgevolgd door Leona Declercq en Donald Horré. Hun vertrek betekent ook een cascade aan vervangingen van vertegenwoordigers in de diverse raden en organen. De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare staat ook geagendeerd en dat zou wel eens wat discussie kunnen opleveren.

Verder ook heel wat bijgevoegde punten. Voorzitter van de gemeenteraad Herman Jonckheere wil het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad wijzigen. Hij zou daarbij vooral oog hebben voor een betere communicatie van het schepencollege naar de gemeenteraadsleden toe. Geert Leenknecht interpelleert het college in verband met de situatie van de voetbalvelden in Kachtem en wil ook wat meer info over de kerstmarkten in Kachtem (chiro Vivaldi) en Izegem (stadsbestuur).

N-VA'er Geert Bourgeois wil dan weer dat de inschrijvingskosten bij de Kruispuntbank voor startende Izegemse ondernemers terugbetaald worden. Zijn partijgenoot en fractieleider Kurt Himpe wil dan weer weten hoe het nu staat met de belofte om jaarlijks of tweejaarlijks wetenschappelijke studies (thesis) die handelen over Izegem te laten publiceren. Dit voorstel is een jaar geleden goedgekeurd, maar de uitwerking laat op zich wachten.

Stefaan Sintobin van Vlaams Belang wil dan weer tussenkomen op het veiligheidsaspect in Izegem. Hij zal daarbij een brief van een verontruste jongere voorlezen. Zijn partijgenoot Filip Buyse zal het college interpelleren in verband met de achterstallige lonen die het moet betalen aan de (onterecht) niet-gepromoveerde politiemannen. Volgens Buyse zou het stadsbestuur - door het punt uit te stellen om electorale redenen - bijna 70.000 euro te veel betaald hebben aan verwijlinteresten.

Ondertussen liet Nick Vanhaverbeke weten dat hij alle partijfuncties bij CD&V neerlegt. Het OCMW-raadslid kwam in aanvaring met zijn partijgenoot en OCMW-raadsvoorzitter Thierry De Guffroy. Vanhaverbeke bemande ondermeer het secretariaat, was penningmeester, webaster en verantwoordelijke voor het infoblad CD&V Direct. Sinds 1 januari 2008 heeft hij alle functies neergelegd.

(Wouter Vander Stricht)