Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Analyse van verkeer in Izegem

De Weekbode

7 maart 2008

De agenda van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van eind februari was weer goed gevuld. Aan het begin kwam korpschef van de RIHO-politiezone Curd Neyrinck de resultaten van de verkeersanalyse 2007 van commentaar voorzien.

Tijdens de analyse van Curd Neyrinck werden enkele opmerkelijke feiten aan de commissie voorgeschoteld. “Er werden in 2007 in Izegem 19000 voertuigen gecontroleerd. De zware overtredingen (10 km sneller dan toegelaten) bedragen in Izegem een percentage van 4,7 procent waar het gemiddelde in de regio 5 bedraagt. In de zone 30 is dat wel 12 procent. Er werd ook gemeten dat 51 chauffeurs op 1.000.000 door het rode licht rijden. Maar daar zijn beduidend meer buitenlanders bij dan Izegemnaars. In 2007 was er ook een dodelijk ongeval in de Dirk Martenslaan maar toch zien we de laatste jaren een sterke daling van het aantal ongevallen in absolute cijfers. Daarbij speelt toeval ook nog een rol en je kunt niet alles voorzien. In de RIHO-zone rijdt 10 procent zonder verzekering en voor 92.621 inwoners zijn er 63.271 auto’s ingeschreven. Ik kan nog de toptien van de straten meegeven waar in 2007 de meeste ongevallen gebeurden. De Rijksweg bijt de spits af met 58 eenheden en wordt gevolgd door de Roeselaarsestraat (35), Meensesteenweg (23), Kortijksestraat (22), Noordkaai (21), Korenmarkt (18), Prins Albertlaan en Grote Markt (beiden 16), Prinsessestraat (14), Ambachtenstraat en Dirk Martenslaan sluiten het rijtje af met elk 13 ongevallen.”

Het ontwerp van de heraanleg van de Dirk Martenslaan – Kasteelstraat stond ook op de agenda. Schepen Dirk Van Walleghem (CD&V) zag veel gelijkenissen met de heraanleg van de centrale doortocht. “In het ontwerp wordt gekozen voor ruime voetpadzones en in de Kasteelstraat voor fietssuggestiestroken. We opteren ook voor gemengd verkeer in de Dirk Martenslaan en het kostenplaatje zal 721.055 euro bedragen. Daarvoor kunnen we ook subsidies krijgen, maar die zijn nu nog niet toegekend. In de rand van dat punt kregen we ook een vraag van het Instituut de Pélichy om de hoge schoolmuur af te breken en door een lagere te vervangen. Daarvoor zijn er ook subsidies maar die beslissing is vandaag nog niet genomen.”

Raadslid Trui Tytgat (N-VA) vroeg om een bord te plaatsen zodat bestuurders die de oversteekplaats aan het Baertshof naderen daarvoor gewaarschuwd worden en dan niet bruusk moeten afremmen.

De uitbater van het wassalon in de Wolvestraat schreef een brief naar de commissie met de vraag om een parkeerplaats met een parkeertijd van twee uur voor de klanten te voorzien. De mogelijkheid zal door de lokale politie onderzocht worden.

Bushaltes in slechte staat

De accommodatie van de bushaltes werd oor Kurt Himpe en Trui Tytgat (N-VA) van dichtbij bekeken. “Met de statistieken van de opstappende reizigers van De Lijn in de hand stelden we vast dat sommige haltes er in erbarmelijke staat bijstaan. Ideaal zou zijn deze te vernieuwen door een gelijkgrondse accommodatie met zitbank en vuilnisbak.”

Schepen Van Walleghem had weet van het probleem en had een vertegenwoordiger van De Lijn naar de commissie uitgenodigd. “Die kon niet aanwezig zijn. Het is zo dat we kunnen kiezen tussen een bushalte van De Lijn die meestal 2000 euro kost en een exemplaar van één of ander publicitair bedrijf die dat gratis ter beschikking stelt. Op uw vraag om de halte van De Plataan ook voor Ten Bos functioneel te maken moet ik negatief antwoorden. Ter hoogte van Ten Bos kan er geen komen omdat door de middenstrook de weg te nauw is om de bus er te laten stationeren.”

In de commissie viel nog te vernemen dat de parking voor 300 auto’s tegenover de brandweerkazerne met eigen middelen werd uitgevoerd en dat de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Kachtem bij verkoop 205.000 euro voor de stadskas opleverde.

(Luc De Backere)