Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Toekomst scoutslokaal onzeker

Het Laatste Nieuws

27 januari 2006

Het stadsbestuur voert momenteel besprekingen met een bouwpromotor die appartementen wil bouwen langs de Zuidkaai. Probleem is evenwel dat het lokaal van de scoutsvereniging VVKSM Sint-Joris net op de desbetreffende site gelegen is. Er is voorlopig nog niets beslist, maar als het bouwproject doorgaat, gaat het lokaal tegen de vlakte maar zou er meteen ook een nieuw opgetrokken worden.

De communicatie rond deze zaak verliep naar de scouts toe echter nogal krakkemikkig. Zo had de bouwpromotor de scouts wijsgemaakt dat de deal al zo goed als rond was en dat er zelfs al een wegje aangekocht was dat naar de locatie toeliep. De scouts vreesden het ergste. Naar aanleiding van deze kwestie vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) het schepencollege dan ook om meer uitleg. Er ontstond meteen een fikse discussie. "nkele leden van het schepencollege hebben een sterke band met de scouts en wij laten hen dan ook heus niet in de kou staan", repliceerde schepen van Jeugd Frank Duhamel gedecideerd. "Er lopen inderdaad gesprekken met een bouwpromotor, maar er is nog niéts beslist. Blijkbaar heeft de die promotor de zaken nogal ongelukkig aangepakt, maar we willen een mogelijke win-winsituatie niet zomaar van tafel schuiven zonder nader onderzoek."

De bouwpromotor in kwestie is nu namelijk al eigenaar van de site Sintobin die naast het scoutslokaal gelegen is. Om het project te starten, heeft hij echter de grond met het scoutsterrein nodig en die is eigendom van de stad. Daarom stelt hij een ruil voor, waarbij de scoutsgrond zijn eigendom wordt, terwijl de stad een even groot deel grond - van de site Sintobin - daarvoor in ruil krijgt. "Op het schepencollege hebben we beslist de gesprekken met de projectontwikkelaar verder te zetten", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Thierry De Guffroy (CD&V). "We zouden namelijk geen vierkante meter grond verliezen, de scouts zouden een groter park krijgen én we eisen natuurlijk dat de promotor meteen een nieuw lokaal bouwt, overigens zo groot als de scouts dat zelf wensen. Maar goed, de besprekingen lopen dus nog, en eerst willen we een klare kijk op de zaak hebben."

Groepsleidster Selien Maertens van de scouts is er alvast niet gerust in. "Het is wel duidelijk dat er veel beter gecommuniceerd moest worden rond deze zaak", vertelt ze. "Nu, wij zijn natuurlijk bereid om te praten en compromissen te zoeken. Maar toch stel ik me heel wat vragen bij de idee van een scoutslokaal vlak naast een appartementsgebouw."

(Piet Van Coillie)