Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA ijvert voor publicatie thesissen

Het Nieuwsblad / Het Volk

31 maart 2006

Op vraag van N-VA - gemeenteraadslid Kurt Himpe heeft de gemeenteraad unaniem beslist om in navolging van Roeselare jaarlijks of tweejaarlijks een thesis te publiceren die handelt over de eigen stad. De samenwerking met de heemkundige kring Ten Mandere kan in dit verband een meerwaarde bieden. Hiermee hoopt de initiatiefnemer om de wetenschappelijke studie over Izegem te bevorderen en de studenten aan te moedigen om voor een Izegems thema te kiezen.

Volgens Kurt Himpe biedt de Izegemse geschiedenis alleen al tal van mogelijkheden. Het biedt ook de gelegenheid om een degelijke publicatie in de stedelijke openbare bibliotheek ter beschikking te stellen voor uitlening.

Kurt Himpe: "Elk jaar studeren honderden jongeren af. In vele gevallen verdwijnt het resultaat van hun wetenschappelijke studie in de vorm van een thesis onder het stof. Stad Roeselare startte ongeveer tien jaar geleden met het initiatief om één keer per jaar een thesis te publiceren die handelt over een Roeselaars onderwerp. De auteur is niet noodzakelijk een inwoner van de stad. De thesis wordt in een beperkte oplage van ongeveer 150 exemplaren gedrukt in een paperbackuitgave. Het Roeselaarse stadsarchief krijgt jaarlijks ongeveer 6.000 euro voor de publicatie."

Beperkte oplage

Reden voor de beperkte oplage is de gespecialiseerde aard van de werken. De inhoud van de thesis wordt niet gewijzigd. "Het werk wordt nagelezen op taal-, tik- en inhoudelijke fouten. Bij publicatie wordt een overeenkomst opgemaakt met de betrokken student. Zo mag de publicatie niet op het internet raadpleegbaar zijn en zijn de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verkoop bestemd voor de stad. Normaal gezien is het een nuloperatie. De verkoopprijs bedraagt meestal 20 euro. In Roeselare is er geen reglement omdat alles spontaan is gegroeid. Wel worden de thesissen in volgorde van afgifte gepubliceerd. Nu en dan wordt een thesis van vroeger gepubliceerd"'

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. Enkele interessante thesissen komen alvast in aanmerking voor publicatie: een studie over Izegemse vrouwen die getroffen werden door de repressie na de Tweede Wereldoorlog en een studie over de huwelijken in de periode 1760-1850.

(Anouck Vandenberghe)