Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad koopt Heilig Hartschool

De Weekbode

31 maart 2006

De gemeenteraadsagenda bevatte nauwelijks punten die voor wat commotie zorgden. Er was het bijgevoegd punt van raadslid Kurt Himpe. De N-VA - politicus wil - zoals dat in Roeselare het geval is - ieder jaar een thesis uitgeven die handelt over een Izegems thema. De stad zou de kosten van de publicatie op zich nemen. Het voorstel werd als principe goedgekeurd en nu bekijkt men de exacte aanpak. Verder werd ook de aankoop van de Heilig Hartschool goedgekeurd.

Een van de eerste punten die voor wat beroering zorgde was de goedkeuring van 350.000 euro voor de omgevingswerken van de logistieke loods waar naast de technische dienst nu ook de groendienst een onderkomen moet vinden. Christophe Spriet vond de investering van in totaal bijna 50 miljoen oude Belgische franken wat aan de hoge kant, voor een loods die niet meteen noodzakelijk was. Piet Seynaeve vond dat schepen Thierry De Guffroy, die het punt had ingeleid, niet de waarheid vertelde. "Die loods komt er niet omdat het noodzakelijk is, maar omdat hetnoodzakelijk is, maar omdat de groendienst moet wijken voor De Leest. Die kosten moet je dus gewoon bij de kosten van De Leest optellen." Thierry De Guffroy weerlegde dat. "De groendienst moet daar sowieso weg. De grond is er vervuild en het sanitair waarover die mensen beschikten voldoet bovendien niet meer aan de hedendaagse eisen."

Parkeerplaats is de zuurstof voor de handel

De stad voorziet voor het dienstjaar 2006 ook ruim 8.000 euro voor deelname aan een "benchmarkingonderzoek". Dat onderzoek moet een meetinstrument zijn voor het centrumbeheer. Bedoeling is dat de stad er de nodige lessen kan uit trekken om het handelscentrum beter uit te bouwen. Kurt Himpe wilde weten dat na het handelspandenfonds, dat voor Izegem centrum geldt en niet voor de deelgemeenten, men nu ook eens aan de deelgemeenten zou denken. Bovendien vond hij dat de centrummanager - die nog moet aangeworven worden - hier eigenlijk bij zou moeten betrokken worden. Christophe Spriet beweerde al te weten wat uit de studie zou blijken nog voor ze gedaan is. "Parkeerplaats is de zuurstof voor de handelszaak in het centrum. Als je nu ziet dat in het stuk Roeselaarsestraat tussen de Nieuwstraat en de Marktstraat enkele winkels zijn verdwenen nadat er door de heraanleg van de centrale doortocht daar parkeerplaatsen zijn verdwenen. En aan het nieuwe KBC-gebouw - zeg maar het project Dedeyne - waar je wel kan parkeren zie je de zaken wel goed draaien."

Thierry De Guffroy vond de uitleg wat te simpel en schepen Herman Jonckheere trad hem bij. "Je kunt toch niet voor iedereen zijn deur een parkeerplaats gaan maken. Wij doen inspanningen voor parkeren, kijk maar naar de aanleg van de parking aan het goederenstation."

400.000 euro voor Heilig Hartschool

De stad koopt ook het (oude) gebouw van de Heilig Hartschool in de Roeselaarsestraat 167 voor 400.000 euro. Bedoeling is om er een woonproject te realiseren. "We willen er sociale woningen creëren. Dat is bovendien een mooi staaltje van inbreiding. We willen de centrale plaats, de huidige speelkoer, als een soort pleinfunctie behouden. Het zaaltje waar Izegem Koers ieder jaar de receptie geeft zouden we ook behouden. Dat is een ideale plek voor verenigingen die een lokaal zoeken. We bekijken ook nog of de gebouwen eventueel langs de achterkant zouden kunnen ontsloten worden."

(Wouter Vander Stricht)