Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Scouts moeten wijken voor appartementen

Het Nieuwsblad / Het Volk

25 januari 2006

Tijdens de jongste gemeenteraad in Izegem is commotie ontstaan over de toekomst van de scoutslokalen in de Zuidkaai. Het stadsbestuur geeft toe dat onderhandelingen lopen met een projectontwikkelaar voor de bouw van appartementsgebouwen op de plek waar zich nu het scoutslokaal bevindt. VVKSM Sint-Joris zou een nieuwe stek krijgen in de achtertuin van het nieuwbouwproject, maar dat is bij de scoutsleiding en gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) in het verkeerde keelgat geschoten.

Selien Maertens, groepsleidster VVKSM Sint-Joris: "k stel vast dat achter onze rug plannen zijn opgesteld voor een nieuwbouwproject op de plek waar nu het scoutsheem staat. Ik heb de afgelopen weken allerhande geruchten opgevangen en werd uiteindelijk zelf gecontacteerd door een stadsambtenaar. Ik heb verschillende mails verstuurd naar de schepenen Frank Duhamel, Thierry De Guffroy en Herman Jonckheere met de vraag om zo vlug mogelijk samen aan tafel te zitten. Schepen Jonckheere is de enige die mij geantwoord heeft. Hij stelde dat wij ons geen zorgen hoefden te maken, dat niets definitief beslist was. Op de nieuwjaarsreceptie heb ik nogmaals Frank Duhamel aangesproken met de vraag de zaak te bespreken. Hij stemde hiermee in. Nu wordt mij verweten dat ik tot op vandaag met niemand contact heb opgenomen en dat de bereidheid tot begeleiding door de jeugdraad van twee kanten moet komen."

De Izegemse scoutsafdeling telt 180 leden, een ledenaantal dat zich in stijgende lijn evolueert. Op dit ogenblik beschikken de scouts over een heem van 190 vierkante meter. "Graag hadden wij dit jaar onze lokalen in oppervlakte verdubbeld om alle takken onderdak te bieden", aldus nog Selien. "Wat de bouwpromotor aanbiedt, is geen volwaardig alternatief. Indien de appartementsgebouwen worden gerealiseerd, krijgen wij tussen de Zuidkaai en de spoorweg in een heem van zo'n 200 vierkante meter, letterlijk in de achtertuin van het bouwproject. In het licht van de gebeurtenissen in Lauwe, waar een speelplein gesloten werd omwille van zure buren, is dit om problemen vragen. De voorgestelde oppervlakte is overigens veel te beperkt."

Geen waardering

Gemeenteraadslid Kurt Himpe, die de hele zaak aankaartte tijdens de gemeenteraad, zit het erg hoog dat in dit dossier onwaarheden zijn verspreid.

"De scouts wordt verweten dat zij niet gecommuniceerd hebben, terwijl Selien Maertens verschillende keren heeft aangedrongen op een gesprek", aldus Himpe. "De scoutslokalen zijn pas 5 jaar oud. Investeren in jeugdlokalen is een goede zaak, maar na vijf jaar het boeltje afbreken en plaats doen ruimen voor een bouwproject getuigt niet van veel waardering. Het vroegtijdig verbreken van een huurcontract is overigens een precedent." De zaak zal in de eerstkomende jeugdraad besproken worden.

(Anouck Vandenberghe)