Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Rotonde bedreigt historisch café Abele

Het Laatste Nieuws

11 maart 2006

Tijdens de gemeenteraad werd het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor de zone Roeselaarsestraat-West voorlopig vastgesteld. Het voorziet onder meer een nieuw bedrijventerrein waar startende bedrijven zich kunnen vestigen. Op het plan wordt ook gesuggereerd dat er een rotonde kan komen op het kruispunt Roeselaarsestraat en Oekensestraat. Daarvoor zou het bekende café Abele echter onteigend moeten worden.

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (grup) schetst een langetermijnvisie voor een bepaald gebied van een stad of gemeente. Zo behandelt het grup «Roeselaarsestraat-West» de zone rond onder meer de Oekensestraat, de Schardouwstraat en de Roeselaarsestraat zelf. Het plan wil onder meer de milieuhinder zoveel mogelijk beperken, het centrumgebied zo leefbaar mogelijk maken en de verkeersveiligheid optimaliseren.

Tijdens de gemeenteraad was er echter nogal wat animo over de plannen van het Vlaamse Gewest om een rotonde aan te leggen op het kruispunt van de Roeselaarsestraat en de Oekensestraat. Er staat nog niets vast, maar als de rotonde er zou komen, zou het bekende, historische café Abele onteigend moeten worden. De voltallige gemeenteraad, zowel oppositie als meerderheid, was het erover eens dat dit eigenlijk niet kon. Gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA) liet inmiddels al een parlementaire vraag stellen aan minister Kris Peeters over de concrete plannen voor die rotonde.

Nooit ongelukken

In café Abele zelf zit men echter niet zo verlegen om het hele probleem. "Och, er is al vaag sprake van die rotonde sinds 1988", vertelt waardin Corine Vansteenkiste. "Maar zelf horen wij daar niets van. Als die plannen ook maar enigszins concreet zouden zijn, zouden wij daarvan wel op de hoogte gesteld worden, neem ik aan. Daarbij, in 2002 heeft men het hele kruispunt nog maar vernieuwd en er gebeuren hier nooit ongelukken."

"Mietjes"

Het café is eigenlijk een Izegems monument is en afbreken zou sowieso een verkeerde zaak zijn. "Het café werd gesticht in 1761 en het is sedertdien steeds in handen geweest van mijn familie", weet Corine niet zonder enige trots. "De grootmoeder van mijn grootmoeder was destijds de eerste waardin. Zij heette Maria, maar in de volksmond werd dat al gauw "Mietje". En daarom staat café Abele nog steeds onder de naam "Mietjes" bekend bij de Izegemnaren."

(Piet Van Coillie)