Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA belooft "zes jaar garantie"

Het Laatste Nieuws

30 augustus 2006

Onder het motto "Samen sterk. Voor Izegem. Voor u." heeft de N-VA gisteren haar programma voor de verkiezingen voorgesteld. Het is een lijvige bundel, onderverdeeld in thema's zoals veiligheid, lokale economie, seniorenzorg en welzijn, Vlaams beleid, enzovoort.

De essentie van het programma wordt weergegeven in vijftien speerpunten. Daarin pleit N-VA onder meer voor de uitbouw van een volwaardige ombudsdienst, een uitbreiding van het handelspandenfonds (ook búiten het stadscentrum), duidelijkere informatie en minder hinder bij openbare werken, afgescheiden fietspaden op gevaarlijke plaatsen, meer ondersteuning van seniorenverenigingen, blijvende stimulansen voor het verenigingsleven, een klantvriendelijke bediening op het stadhuis met meer aandacht voor elektronische communicatie, meer solidariteit met de derde wereld, een zuinig en verantwoord economisch beleid en een uitbreiding van het openbaar bos- en groenareaal.

Met haar programma wil de N-VA een alternatief vormen voor de meerderheid, en de partij biedt daar zelfs 'zes jaar garantie' op. Het programma staat op www.n-va.be/izegem.

(Piet Van Coillie)