Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Laatste gemeenteraad voor de verkiezingen

De Weekbode

6 oktober 2006

Op een vrij rustige gemeenteraad - de laatste voor de verkiezingen - ging de aandacht vooral uit naar de waterbeheersingswerken langs de Rijksweg en de oprichting van de nieuwbouw voor VVKSM langs de Zuidkaai. Daarvoor moesten immers gronden geruild worden...

Fase I van de waterbeheersingswerken langs de Rijksweg is in uitvoering. Enorme buizen zijn daar al in de grond gestopt en dat moet vermijden dat die gronden nog onder water worden gezet door hemelwater dat vanuit Lendelede komt toegestroomd. Fase II en III behelzen de afkoppeling van de Manegembeek en de Kestelootbeek, waarvan het water niet meer in de stedelijke riolering, maar wel in de collector via de Vlasbloemstraat richting Italianenlaan lopt. Van minister Peeters kreeg het stadsbestuur de toelating om uitzonderlijk al direct een aanbestedling te doen en dus niet te wachten tot de gouverneur de beslissing bekrachtigd. In de begroting 2006 zijn immers al de nodige fondsen voorzien.

Geert Bourgeois vond dat het schepencollege niet te veel pluimen op z'n hoed mocht steken en dat het nog van in de tijd dat hij schepen was dat dit dossier was opgestart. Schepen Herman Jonckheere antwoordde dat heel wat instanties waaronder Aquafin tussenkomsten hadden gedaan waardoor het dossier ongewild moest wachten.

"Cadeau voor de promotor"

Een ander dossier dat de vorige gemeenteraden ook al voor een spervuur aan tussenkomsten zorgde, was dat van het VVKSM - scoutslokaal langs de Zuidkaai. Promotor NV Sinvan plant er de bouw van een appartementencomplex. Het naastliggende perceel is eigendom van de stad, daar waar vroeger het Blauw Kruis gehuisvest was en nu het scoutslokaal ligt. De projectontwikkelaar stelt voor om voorgrond tegen achtergrond te ruilen. "Om de meerwaarde van de grond te compenseren, zal hij een nieuw gebouw oprichten voor de scouts op de achtergrond." 

Een schattingsverslag bereikte ondertussen het stadsbestuur. "We ruilen dus voorgrond tegen achtergrond. De promotor bouwt he lokaal, wij leggen nog wat op en de scouts kunnen via het subsidiereglement ook nog op een financiële ondersteuning rekenen."

Christophe Spriet (VLD) vond dat de stad zich door het schattingsverslag en de promotor in de luren liet leggen. "Door het ruilen van de gronden heeft de promotor beschikking over heel wat meer voorgrond. Zo kan hij meer appartementen bouwen, zowat zestig en evenveel garages. Dat betekent een ongeziene meerwaarde voor die promotor. Volgens mijn berekeningen betaalt hij nu zo'n 200.000 frank grondwaarde per appartement. Normaal gezien wordt in de sector op ongeveer één miljoen per appartement gerekend. De voorgrond wordt geschat op 200 euro per vierkante meter, de achtergrond op 100 euro. De schatter heeft de totale waarde onderschat omdat er in Izegem geen vergelijkingspunten zijn. Want op die plaats zal de promotor tot zes etages hoog moegen bouwen...".

Ook Geert Bourgeois vond dat de waarde van de grond onderschat was. Schepenen Jonckheere en Duhamel vonden dan weer dat men moest kiezen voor de jeugd. "Misschien kun je inderdaad meer krijgen voor dat stuk grond, maar het is hier kiezen tussen commercie en jeugd, en dan kies ik voor het laatste," opperde schepen Jonckheere.

De oppositie steigerde bij dat argument. De scouts hebben er immers een lokaal dat er nog maar enkele jaren staat en enkel door de vraag van de promotor kwam dit dossier op tafel. "Voor het geld dat je voor die grond kan krijgen kun je drie mooie lokalen bouwen," besloot Hein Depoorter. Het dossier werd toch goedgekeurd door de meerderheidspartijen.

Carpoolparking E 403 blijft

Ondertussen raakte ook bekend dat de carpoolparking aan de op- en afritten van de E 403 langs het kanaal definitief blijft bestaan. Dat antwoordde minister Kris Peeters op een vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe (N-VA).

(Wouter Vander Stricht)