Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Emelgem krijgt hogere woondichtheid

Het Laatste Nieuws

9 maart 2006

Op de Izegemse gemeenteraad werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (grup) vastgesteld voor het centrum van Emelgem. Een dergelijk grup formuleert een toekomstvisie die op lange termijn de inrichting en de ontsluiting van een gebied moet verbeteren. In Emelgem wil men onder meer de woondichtheid verhogen en het openbare domein aantrekkelijker maken.

In de afgelopen jaren werden er al grups ontwikkeld voor het centrum van Kachtem en het administratief centrum van Izegem. Tijdens de gemeenteraad werd er nu ook een uitgebreid plan voorgesteld voor het centrum van Emelgem en eentje voor de zone Roeselaarsestraat-West.

Het Emelgemse grup heeft drie grote bedoelingen: streven naar een hogere woondichtheid, de verwevenheid van de woonfunctie met andere functies (horeca, kantoren, diensten) verbeteren en het aantrekkelijk maken van het openbare domein. Op het plan van Emelgem werden daarvoor enkele concrete aanduidingen gemaakt. Zo zal er in de Prinsessestraat bijvoorbeeld gebouwd mogen worden in drie bouwlagen, plus eventueel nog een dakverdieping. Er werd ook een aantal zogenaamde projectzones aangeduid: zones die nu nog eigendom zijn van (al dan niet uitbollende) bedrijven of die braak liggen, maar waar in de toekomst woonprojecten gepland kunnen worden. Het groot stuk landbouwgrond achter de Baronstraat zou zo bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden om een- of meergezinswoningen op te trekken, en ook de zone rond het bedrijf Metro werd in die context bekeken. Aan het klooster in de Prinsessestraat, dat nu voor een groot deel leeg staat, kunnen later gemeenschapsvoorzieningen en eventueel sociale huisvesting uitgebouwd worden. Het stadsbestuur verzekerde echter dat dit alles een langetermijnvisie is en dat de bedrijven in die projectzones absoluut niet van vandaag op morgen hun biezen zullen moeten pakken.

Vanuit de oppositie kwamen enkele opmerkingen rond dit plan. Kurt Himpe (N-VA) vroeg zich onder meer af of het wel verstandig is om de open gebieden rond het centrum van Emelgem vol te bouwen. Filip Lombaert (Groen!) vond dan weer dat het grup de sociale woningbouw slecht aanpakte.

(Piet Van Coillie)