Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Café Abele moet mogelijk wijken voor rotonde

Het Nieuwsblad / Het Volk

10 maart 2006

Tijdens de gemeenteraadszitting maandag werden twee ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig vastgelegd. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar een ruimtelijke visie voor het centrum van de deelgemeente Emelgem en een regio in de buurt van de Roeselaarsestraat.

Eén van de doelstellingen voor het centrum van Emelgem is inbreiding. Om voldoende woondichtheid te bekomen, wil het stadsbestuur in de volledige Prinsessestraat drie bouwlagen toelaten met mogelijkheid om onder het dak nog een bijkomende bouwlaag te creëren. Verder worden enkele braakliggende gebieden aangesneden voor woningbouw, onder andere een braakliggend stuk tussen de Prinsessestraat en de Kouterweg en een stuk grond achter de Baronstraat.

Bij de behandeling van het uitvoeringsplan ,,Roeselare-West'' vestigde raadslid Kurt Himpe (N-VA) de aandacht van de gemeenteraadsleden op het kruispunt van de Roeselaarsestraat en de Oekensestraat. In het ontwerp staat de zone café Abele ingekleurd als ,,te onteigenen bij aanleg van een rotonde''. Maar volgens raadslid Himpe zijn de plannen van de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) voor de verdere heraanleg van de Roeselaarsestraat helemaal niet duidelijk. Het raadslid liet over deze zaak een parlementaire vraag stellen aan Vlaams minister Kris Peeters (CD&V). Hij hoopt dat er een antwoord is tegen de eerstvolgende commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit zodat de plannen daar verder besproken kunnen worden. De gemeenteraad steunt zijn vraag naar meer duidelijkheid.

(Anouck Vandenberghe)