Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Begrotingswijziging roept vragen op

De Weekbode

12 mei 2006

Schepen van Duhamel mocht een begrotingswijziging voor het dienstjaar 2006 voorleggen. De oppositie had daar heel wat vragen bij.

Eerst en vooral is er de stijging van de kostprijs voor de omgevingswerken voor de nog te bouwen loods voor de groendienst en de technische dienst op de site waar de huidige technische dienst is gevestigd. Oorspronkelijk was daar 300.000 euro voorzien, daar komt nu nog eens 240.000 euro bij. "Dit is bijna een verdubbeling," fulmineerde Christophe Spriet (VLD). "Dit is gewoon een te duur project dat jullie slecht ingeschat hebben." "Dit ligt mij ook zwaar op de maag," voegde collega-VLD'er Noël Vansteeland er aan toe. "Dit dossier is volgens mij niet goed voorbereid."

Ook Kurt Himpe (N-VA) was die mening toegedaan. "De gemeenteraad wordt zand in de ogen gestrooid. Tijdens de begrotingsgemeenteraad werd een goedkopere versie voorgesteld, via een begrotingswijziging komt men dan tot het duurdere alternatief. De loods zelf kost al meer dan 700.000 euro, waardoor dit project stilaan een zeer duur project begint te worden."

De schepenen Frank Duhamel en Thierry De Guffroy gaven toe dat het niet goedkoop was. "De verhoging komt er deels omdat we met ondoorsijpelbaar beton moeten werken. Maar verder is het ook zo dat de ramingen hoger liggen en dat de prijs die men insteekt voor een openbare dienst blijkbaar altijd hoger ligt dan voor een privé-persoon," aldus Thierry De Guffroy.

Verkiezingskoorts

Bij de begrotingswijziging vielen enkele raadsleden ook over de WTV-reportage die voorzien is. Men verhoogt daar van 30.000 naar 33.000 euro. "Maar op de begroting stond dit ingeschreven onder het item Dienst toerisme en vreemdelingen," aldus Kurt Himpe. Frank Duhamel voegde daar wel aan toe dat in de subtitel wel degelijk naar een WTV-reportage wordt verwezen.

Enkele oppositieraadsleden vreesden echter dat het stadsbestuur een verkiezingscampagne op kosten van de Izegemnaar zou gaan voeren. "Niets is minder waar," weerlegde schepen Dirk Van Walleghem. "Die reportage was voorzien en zal in juni uitgezonden worden. Dus nog enkele maanden voor de verkiezing. Bovendien gaan we hier in op de vraag van heel wat mensen hoe het komt dat andere steden wel vaak aan bod komen en wij niet. Wat de stadsperiodiek betreft werken we al zes jaar met een redactieraad waarin ik de enige politicus ben. Politiek speelt geen rol in de beslissingen van wat er allemaal in die periodiek komt. Kijk maar eens naar de foto die we publiceerden bij de huldiging van Kowlier. Toen stonden Geert Bourgeois en Flip Kowlier samen op de eerste pagina," aldus Dirk Van Walleghem.

(Wouter Vander Stricht)