Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Persartikel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Afscheid van de burgemeester

De Weekbode

8 december 2006

De raadszitting van maandag 4 december werd op een draf afgewerkt. Er stonden slechts 18 punten op de agenda, maar oppositie en meerderheid waren ook mild voor elkaar. Burgemeester Willy Verledens werd namens alle fracties bedankt voor zijn werk als burgemeester, hetgeen de burgervader kon appreciŽren. De burgemeester zit wel nog de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad voor.

Minuut stilte voor Jef Pattyn

Willy Verledens ging dadelijk voor tot een trieste mededeling aan de raad. "We vernemen dat vorig weekend de gewezen schepen voor de Volksunie Jef Pattyn is overleden. Ik heb hem ervaren als een knappe man met inzicht en visie. In zijn mandaat werden de nieuwe gebouwen van de technische dienst aan de Lieven Gevaertlaan opgetrokken. Ik vraag dan ook aan de raad om een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van onze voormalige collega."

Bij de bespreking van het proces-verbaal van de vorige zitting van 2 oktober had raadslid Kurt Himpe (N-VA) een vraag rond de Stedelijke Leergangen. Omdat het Sint-Jozefscollege en de Stedelijke Leergangen in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest rijzen nu problemen van brandveiligheid.

Onderwijsschepen Gerda Mylle (CD&V) pleitte voor een langetermijnvisie voor de Stedelijke Leergangen. "In de komende legislatuur moeten we nadenken over een nieuw project van huisvesting voor de Stedelijke Leergangen. En daarin moeten we ook de kunstacademie en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord durven betrekken. De huidige kosten van het brandveilig maken van de site aan de Meiboomstraat zijn wel op kosten van het stadsbestuur."

Nieuwe statuten cultuurraad

De statuten van de stedelijke raad voor cultuurbeleid werden gewijzigd en dat kreeg de algemene goedkeuring. "Op voorstel van de stedelijke cultuurbeleidscoŲrdinator werden nieuwe statuten uitgewerkt. De raad moet voor iedereen toegankelijk zijn, met meer inspraak en transparantie. Politieke vertegenwoordigers zijn voortaan niet meer welkom en we moeten gaan voor leden die in het veld hun bekwaamheid hebben bewezen."

De nu bestaande retributie- en belastingsreglementen werden voor ťťn jaar verlengd. FinanciŽnschepen Frank Duhamel maakte zich sterk dat het nieuwe bestuur elk van de retributies en reglementen na Nieuwjaar onder de loep zal nemen en zien of de baten de kost ervan overtreffen. "Nu beslisten we al dat de belasting op de economische entiteiten in het dienstjaar 2007 met 10 procent zullen dalen. De belasting op het parkeren in de bebouwde kom voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton wordt helemaal afgeschaft omdat voor die categorie een regelgeving in de nieuwe verkeerswet werd opgenomen."

"Schaf belastingen af die toch niets opbrengen"

Raadslid Kurt Himpe (N-VA) riep op om een hele reeks belastingen af te schaffen. "In de opsomming zitten er een tweetal die de voorbije twee jaar geen euro opbrachten en die het initiatief van lokale ondernemers belemmeren. De belasting op het parkeren van reclamevoertuigen en op vrachtwagens van meer dan 7,5 ton in de bebouwde kom zijn daar voorbeelden van. Er wordt beweerd dat zij als een stok achter de deur bedoeld zijn, maar da heeft geen nut als er niet effectief wordt gecontroleerd. De belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk wordt dan wel gecontroleerd, maar te meten naar het aantal klachten is dit systeem niet waterdicht. En het vermindert de afvalberg niet. Ik wil ook pleiten voor het niet belasten van investeringen in parkeerplaatsen. Een bedrijf dat parkeerplaatsen aanlegt, draagt zijn steentje bij om de overlast van wagens en vrachtwagens in de omgeving te verminderen. Leg dan geen belasting op niet-bebouwde bedrijfsgronden die worden omgevormd tot parkeerplaatsen in een sterk geÔndustrialiseerde stad als Izegem."

Er komt een derde begrotingswijziging voor de politiezone RIHO. Schepen Frank Duhamel (SP.a) verheelde niet dat de aankoop van het nieuwe dienstgebouw naast de autosnelweg in Rumbeke een pak geld heeft gekost. "Reken maar dat izegem daarvoor een bijdrage zal moeten leveren van 300.000 euro."

Dak ISO aan herstelling toe

Het dak van zaal ISO is dringend aan herstelling toe want er werd ter hoogte van de inkomhal waterinsijpeling vastgesteld. De technische dienst van de stad heeft een ontwerp opgemaakt dat geraamd wordt op 93.000 euro. De herstellingswerken zal in twee loten worden opgedeeld die elk 10 werkdagen zullen vergen.

De stad kocht nu ook definitief de eigendommen in de Dweersstraat 2, 8, 14 en 16 aan. Daarvoor telt het stadsbestuur 765.000 euro neer. Bedoeling is om daar extra parkeergelegenheid te creŽren voor de druk bewoonde Wijk Achter de Kerk. De site "De Spieghelaere" (tussen Nederweg en Kruisstraat) wordt door de WVI aangekocht. Bedoeling is dat er sociale woningbouw en extra parking komt.

Luc De Backere