Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privť: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Opinie

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Overheidsgebouwen: goed bestuur?

30 december 2006

Het dossier van de verkoop van de Financietoren en het Rijksadministratief Centrum krijgt een staartje. Het Rekenhof concludeerde: deze verkopen dienden enkel om de begroting in evenwicht te houden en door de tijdsdruk waren er ook vraagtekens bij de verkoopprijs. Nu blijkt dat ook de regels niet gevolgd werden. Dat deze verkopen niet stroken met "goed bestuur" was al in de periode 2001-2002 duidelijk.

En wat is er sindsdien veranderd? Begin december startte de federale regering opnieuw de verkoop van overheidsgebouwen op en ook nu was de algemene conclusie: ondoordacht, slecht beheer en de verkoop dient enkel om de begroting in evenwicht te houden.

Mijns inziens is een sterk parlementair debat over de vastgoedtransacties zeker op zijn plaats. Deze verkoopdossiers tonen aan dat met de financiŽle toekomst van het land gespeeld wordt.