Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem moedigt samenwerking handelaars en innoverende initiatieven aan

29 april 2015

Tijdens de zitting van 28 april keurde de gemeenteraad een nieuw reglement goed waardoor handelaars financiële steun kunnen krijgen voor innoverende initiatieven en samenwerkingsacties tussen handelaars.

“Eén van de initiatieven die naar voren geschoven werd in het actieplan handelsversterkende maatregelen was de invoering van projectcheques”, aldus schepen van Lokale Economie Kurt Himpe (N-VA). “Hiermee willen we de bestaande handelaars en de starters ondersteunen om te komen tot innoverende initiatieven en willen we de samenwerking tussen handelaars stimuleren.”

“Met de projectcheque “Onderneem in Izegem” steunen we projecten die bijdragen tot een grotere uitstraling van de stad, geven we ondernemers een duwtje in de rug om meer klanten te bereiken en de klantenbinding te vergroten, moedigen we ondernemers aan om samen te werken en willen we de dynamiek bij lokale handelaars aanwakkeren.”

De projectcheque kan bijvoorbeeld bekomen worden voor advies of uitvoering door een specialist over prijszetting, promotie en assortiment, voor een make-over van een winkel, promotiecampagnes, een originele samenwerking tussen verschillende handelszaken…

Een individuele handelaar kan voor een project maximaal 2000 euro krijgen, beperkt tot 50 procent van de netto-kostprijs van het project. Als het project wordt uitgevoerd in samenwerking met één of meer andere Izegemse ondernemers, dan wordt het percentage verhoogd tot 75 procent.

Als minimaal vijf Izegemse handelaars samenwerken aan een initiatief, dan wordt de premie vastgesteld op 60 procent van de netto-kostprijs met een maximum van 6000 euro.

“Zowel een handelaar als een handelsvereniging kunnen maximaal één premie per kalenderjaar krijgen. Er kan geen projectcheque aangevraagd worden voor projecten die helemaal of gedeeltelijk samenvallen met de economische evenementen Batjes en Patersmarkt”, aldus schepen Himpe. Ingediende projecten zullen beoordeeld worden door een klankbordgroep.

“We maken hiervoor heel wat financiële middelen vrij”, zegt Himpe. “Voor 2015, 2016 en 2017 is er telkens 32.000 euro ter beschikking. Na één jaar wordt het reglement geëvalueerd om na te gaan of de doelstellingen van het reglement bereikt worden.”