Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem en Ingelmunster sluiten samenwerkingsovereenkomst af met W&Z

20 oktober 2015

Tijdens de zitting van 20 oktober keurde de Izegemse gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed met Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) voor de realisatie van de trage wegverbinding op Wandel op de Mandel. Ook de gemeenteraad van Ingelmunster keurde die avond de overeenkomst goed.

De goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst is voor het eerste deel van de trage wegverbinding, namelijk het deel tussen de Emelgembrug en de Dorpsbrug in Ingelmunster.

“Het fiets- en wandelpad langs het kanaal Roeselare-Leie komt op eigendom van W&Z en daarom is de formele goedkeuring nodig”, stelt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “Met de overeenkomst wordt ook het beheer overgedragen aan Izegem en Ingelmunster, die zullen instaan voor het onderhoud en de herstellingswerken van het pad, het maaibeheer en het onderhoud van de kanaalberm in functie van het veilig fietsen en wandelen, het verwijderen van zwerfvuil en het ledigen van de vuilnisbakken en de winterdienst.”

Het maaibeheer zal gebeuren in overeenstemming met het goedgekeurde bermbeheerplan. “Doordat de stad Izegem zelf kan instaan voor het beheer, kan dit aan een goedkopere aanbestedingsprijzen”, aldus schepen Himpe.